Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

BREXIT ENTrade in organic products without a Brexit deal

In the case of UK leave of EU, no legislation or agreement governing trade in organic products between the EU and the UK will no longer be in force. The UK will now be treated as a Third Country. Therefore, the EU should directly conclude an agreement with the UK as a Third Country.

This implies the need the existing EU Regulations to be amended in order to include UK and UK control bodies in the field of organic production in the relevant Third Country lists (Annexes III and IV of Regulation (EC) 1235 / 2008 respectively).

BIOCIDES - Without a Brexit deal:

Concerning the legislation on biocidal products, it is foreseen that the authorisation holder is established within the Union. Therefore, any authorised biocidal product with a UK-based company as authorisation holder, an application for the transfer of the authorisation holder shall be submitted. With the data so far, this process should be completed by 30 October 2019.

IMPORTS AND EXPORTS OF PLANTS AND PLANT PRODUCTS TO AND FROM THE UNITED KINGDOM :

In the event that the United Kingdom (UK) becomes a third country from the 31st of October 2019, and in the absence of an Agreement that will detail these procedures, the strict European Union rules on plant health and quality controls on consignments of plants and plant products (including fresh fruit and vegetables, wood, wooden packaging means, cut flowers, seeds, etc.) will apply to the UK as for any other Third Country.

To this end, if there is interest in exporting plants and plant products to the United Kingdom then the person concerned should inform the Department of Agriculture in advance in order to organize the necessary quality and phytosanitary controls. Subsequently, the Department of Agriculture will issue phytosanitary and other certificates, where applicable, that must accompany the consignment to the UK. The person concerned is obligated to pay specific fees in accordance with the current national legislations.

It must be noted that fresh fruit and vegetables will be governed by the International Marketing Standard (UN / ECE standards).

If there is an interest in importing plants and plant products from the UK then the interested party should inform the Department of Agriculture in advance of this intention through the TRACES electronic system. The Department of Agriculture will carry out a document check and upon arrival of the consignment, an identity check and a physical check. If it deems necessary, the Department of Agriculture will take sample for laboratory analysis. The person concerned is obligated to pay specific fees in accordance with the current national legislations.

Should you require any further information on the above please do not hesitate the Department of Agriculture at the email address: inspection@da.moa.gov.cy.

FEEDINGSTUFS - Without a Brexit deal:

In the case that the UK leaves the EU without an agreement, the UK will be considered as a Third Country. On the basis of The Feed and Feed Additives (Control of Quality, Supply and Use) Laws of 1993 to 2001 and the relevant Regulations anyone wishing to import into the territory of the Republic of Cyprus Feedingstuffs from the UK, should first apply to the Department of Agriculture for approval of importation of feedingstuffs. The application must be accompanied by:

i. invoice or its copy with the types and quantities of feedingstuffs,

ii. copy of the label of feedstuff which includes all compulsory or optional declarations according to the legislation,

iii. results of laboratory tests for undesirable substances, etc. depending on the material

iv. Receipt of payment of a 2 ‰ fee on invoice CIF price (Cost, Insurance, Freight).

Import approval is required in all cases, even in the case of a sample of any material to be used for trial or experimental purposes.

It should be noted that the holder of authorization of feed additives should have a representative in a Member State of the EU.

The agricultural sector if the UK leaves the EU with an agreed withdrawal agreement:

The withdrawal agreement EU – UK, is set to enter into a transitional period at the end of 2020, which can be extended once for another year or two. The transitional period is ensuring the continued application of EU law in and to the UK during that period (but without UK participation in EU institutions and governance structures).

Regarding the future EU and UK relationship, the withdrawal agreement EU – UK provides that the negotiations will only start once the UK exit the EU. The EU and the UK will use their best endeavors to negotiate the agreements on the future relationship expeditiously.

Protection of registered Geographical Indications without a Brexit deal:

In the case of UK leave of EU, there will be no agreement in place for mutual recognition - protection of registered Geographical Indications. Hence, the UK protection of the Cypriot names registered in the European PDOs / PGIs / TSGs Register and the protection of British PDOs / PGIs / TSGs in all EU countries is no longer in force. The UK will now be treated as a Third Country. The EU concludes bilateral trade agreements with Third Countries, which also provide mutual recognition and protection of Geographical Indications as intellectual property rights. The conclusion of such agreements is time consuming. However, since the current UK Geographical Indication legislation has so far been harmonized with existing Community legislation, such an agreement is likely to be concluded within a shorter period of time.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat eu_food_law_en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IP-19-2951_EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to stakeholders in the field of Plant Health 13 03 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to Stakeholders in the field of Seeds_Plant Reproductive Material 15 05 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit-Notice to the Stakeholders in the field of Plant Variety Rights 25 06 2020.pdf


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας