Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Γεωργίας
Οδηγός Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων ...   Ωράριο εξυπηρέτησης του Κοινού ...   Μέτρα κατά του Περονόσπορου της Αμπέλου ...   Επαναπροκήρυξη 1.8.1 ...   Το νερό είναι πολύτιμο... εξοικονομήστε το! ...   ΜΕΤΡΟ Κ.Ο.Α. 4 ...   Δημόσια Διαβούλευση-Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων ...   ΜΕΤΡΟ Κ.Ο.Α. 3 ...   2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Π.Α.Α 2014-2020 ...  

Καλώς Ήρθατε στο Διαδικτυακό μας τόπο
    Το Τμήμα Γεωργίας, εφαρμόζει με ανεξαρτησία και πλήρη τεχνοκρατική επάρκεια, το γεωργικό Νομοθετικό και ρυθμιστικό κεκτημένο που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, ικανοποιώντας αφενός τις συναφείς υποχρεώσεις της Κύπρου προς την ΕΕ και αφετέρου, διασφαλίζοντας την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων και ασφαλών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων προς όφελος τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, συνθέτει με όραμα και έμπνευση πρακτικές και συνάμα καινοτόμες και προοδευτικές εισηγήσεις για την προάσπιση, αλλά και την προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του αγροτικού κόσμου μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική που ενσωματώνει ρεαλιστικά και αξιόπιστα το στοιχείο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και της στρατηγικής σκέψης για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων που τίθενται.
- 09/07/2014 Κείμενο από τη συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Γεωργίας σχετικά με την κατάθεση του Φακέλου για το Χαλλούμι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- 04/07/2014 Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ
- 20/06/2014 Πρόσκληση για την επίδειξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης "Enorasis" την Τρίτη 24 Ιουνίου, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
- 16/05/2014 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Αύξηση 5% της συνεισφοράς της ΕΕ για την Κύπρο σε προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων
- 05/05/2014 Προσχέδια νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για Πολλαπλασιαστικό Υλικό

περισσότερες ανακοινώσεις...

- Δημοσιοποιήση ανανεωμένου Δικτυακού Τόπου ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ