Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


.- 30/11/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι σε πατάτες στις 14 Νοεμβρίου 2020, στην περιοχή Μανδριών Πάφου
- 30/11/2020 Ανακοίνωση προκήρυξης Μέτρο ΕΠΣΑ 1β - Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2020-2021
- 20/11/2020 Μέτρο 21 ''Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19 : Δράση - Τομέας Χοιροτροφίας''
- 20/11/2020 Μέτρο 21 ''Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID- 19: Δράση - Οινοποιητικός Τομέας''
- 19/11/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι σε Ελιές Κορονέικες, στις 13 Νοεμβρίου στην κοινότητα Καλλέπεια, στο Φ/ΣΧ 45/38, τοποθεσίες: Πικρό, Κάμπος, Τσιμπιτένες, Ριζίν, Λιβαθκιές, Κάτω Κάμπος, Φονιτσίτα, Περβολούθκια, Τερατσιά του Αγγελή, Τερατσούδιν
- 16/11/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι, σε λαχανικά/πατάτες/δενδρώδεις καλλιέργειες στις 15 Νοεμβρίου 2020, στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου
- 09/11/2020 Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Νοεμβρίου 2020
- 02/11/2020 Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου για στέγαση Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου
- 02/11/2020 Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για Μπανάνες
- 30/10/2020 Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για Αγκινάρες
- 30/10/2020 Υποβολή Δηλώσεων Καλλιέργειας για Μεσπιλιές
- 22/10/2020 Υποβολή αιτήσεων στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Χορήγησης / Ανανέωσης Πιστοποιητικών Κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ)»
- 22/10/2020 Διαθέσιμες ποικιλίες Πιστοποιημένων Σπόρων Σιτηρών για το 2020-2021
- 09/10/2020 Καταχώριση της ονομασίας «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
- 08/10/2020 Αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2020 - 2021
- 07/10/2020 Διάλεξη με θέμα: Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV) στις 12 Οκτωβρίου, στην Παρεκκλησιά
- 30/09/2020 Διάλεξη με θέμα: «Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV)», τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε) Λεμεσού.
- 29/09/2020 Διαθέσιμες ποικιλίες Πιστοποιημένων Σπόρων Σιτηρών για το 2020-2021
- 24/09/2020 Ακύρωση διάλεξης στο Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας με θέμα: O ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV)
- 02/09/2020 Έντυπο ένστασης για Πόρισμα Εκτίμησης Ζημιάς
- 28/08/2020 Επαναπροκήρυξη του Μέτρου στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19
- 20/08/2020 Ανακοίνωση προς όλους τους Μελισσοκόμους
- 14/08/2020 Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό Halyomorpha halys κοινώς γνωστός ως η καφέ βρωμούσα- Bug Alert Cyprus
- 04/08/2020 Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV- Tomato Brown Rugose Fruit Virus)
- 17/07/2020 Δεύτερη εκπαίδευση Επιθεωρητών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
- 17/07/2020 Εκπαίδευση Επιθεωρητών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
- 29/06/2020 Υποβολή αίτησης στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ΦΠ
- 15/06/2020 Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι και (β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης
- 11/06/2020 Έντυπα δήλωσης ζημιάς
- 29/04/2020 Τερματισμός λειτουργίας του ΚΕΑ Δευτεράς
- 23/12/2019 Προκήρυξη Φάσης Β΄ του Καθεστώτος 16.1
- 02/08/2019 Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»
- 16/09/2016 Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014 – 2020Αρχείο Ανακοινώσεων

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο