Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


.



- 18/09/2020 Εκπαίδευση με θέμα '' Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV)'' στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 στην κοινότητα Αγιούς Βαβατσινιάς
- 18/09/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από καύσωνα σε αμπέλια ποικιλίας μαραθεύτικο και όφθαλμο στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, στην κοινότητα Μαλλιάς
- 18/09/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από καύσωνα σε αμπέλια ποικιλίας ντόπιο μαύρο στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, στην κοινότητα Φοινιού
- 10/09/2020 Έναρξη τρυγητού σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή «Κουμανδαρίας»
- 09/09/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από καύσωνα σε αμπέλια ποικιλίας ντόπιο μαύρο στις 31 Αυγούστου 2020, στην κοινότητα Δοράς
- 08/09/2020 Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2020
- 08/09/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημίας από καύσωνα σε Οινοποιήσιμα αμπέλια, στις 1- 4 Σεπτεμβρίου 2020, στην κοινότητα Λαπηθιού
- 02/09/2020 Έντυπο ένστασης για Πόρισμα Εκτίμησης Ζημιάς
- 28/08/2020 Επαναπροκήρυξη του Μέτρου στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19
- 26/08/2020 Μέτρο 5 - Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων
- 20/08/2020 Ανακοίνωση προς όλους τους Μελισσοκόμους
- 14/08/2020 Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό Halyomorpha halys κοινώς γνωστός ως η καφέ βρωμούσα
- 04/08/2020 Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στη Πάφο με θέμα «Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων».
- 04/08/2020 Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας (ToBRFV- Tomato Brown Rugose Fruit Virus)
- 17/07/2020 Δεύτερη εκπαίδευση Επιθεωρητών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
- 17/07/2020 Εκπαίδευση Επιθεωρητών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
- 29/06/2020 Υποβολή αίτησης στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ΦΠ
- 15/06/2020 Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι και (β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης
- 11/06/2020 Έντυπο δήλωσης ζημιάς
- 22/05/2020 Προστασία των μελισσιών από τις πυρκαγιές
- 22/05/2020 Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019-2020
- 11/05/2020 Διάθεση αγροτικών προϊόντων μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες: από τον παραγωγό απευθείας στον καταναλωτή
- 07/05/2020 Συμπληρωματική Ανακοίνωση και Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο - Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2019-2023 - Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019-2020
- 04/05/2020 Οδηγός για: α) εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδυκτιακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη" και β) υποβολή αίτησης στο Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής
- 29/04/2020 Τερματισμός λειτουργίας του ΚΕΑ Δευτεράς
- 09/04/2020 Ενημερωτική συγκέντρωση για ομάδες παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων
- 23/12/2019 Προκήρυξη Φάσης Β΄ του Καθεστώτος 16.1
- 24/10/2019 Ανακοίνωση προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»
- 02/08/2019 Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»
- 16/09/2016 Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014 – 2020



Αρχείο Ανακοινώσεων

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων