Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


.- 10/07/2020 Προκήρυξη σχεδίων ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
- 09/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από καύσωνα σε ελιές στις 17 Μαΐου 2020, στην κοινότητα Ασγάτας
- 09/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από καύσωνα σε Επιτραπέζια Αμπέλια στις 16 – 20 Μαΐου 2020, στην κοινότητα Αναφωτίδας
- 09/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από καύσωνα σε ελιές στις 16 – 20 Μαΐου 2020, στο δήμο Αθηένου
- 07/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημίας από καύσωνα σε επιτραπέζια αμπέλια, στις 16-20 Μαΐου 2020, στην κοινότητα Κοιλίνειας
- 07/07/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημίας από καύσωνα σε κυπριακές ελιές (ντόπιες), στις 16-20 Μαΐου 2020, στις κοινότητες Χούλου, Λεμώνα, Αμαργέτη, Λετύμπου, Κούρδακα, Πολέμι (μόνο φ/σχ 45/23), Γαλαταριά , Κοιλίνεια, Πενταλιά, Νατά, Μαμώνια, Τραχυπέδουλα, Πραστιό Κελοκεδάρων, Κελοκέδαρα, Σαλαμιού, Μάρωνας, Σταυροκόννου, Χολέτρια
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι, στις 26 Μαΐου 2020, σε φυλλοβόλα στη κοινότητα Γερακιών
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από ισχυρό άνεμο στις 23 Μαΐου 2020 σε κερασιές στη κοινότητα Καλοπαναγιώτη (Φ/Σχ 28/57)
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από καύσωνα, τον Μάιο 2020 σε κερασιές στις κοινότητες Καννάβια, Αγία Ειρήνη και Γερακιές
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε δαμασκηνοειδή στις κοινότητες Γαλάτας και Σινά Όρος
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περιόδο της ανθοφορίας σε κερασιές στις κοινότητες Γερακιές, Μουτουλλά, Οίκος, (περιοχή Άγιος Λάζαρος) και Καλοπαναγιώτη (περιοχή Τρουλλίνος Φ/Σχ 37/19)
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε κερασιές στις κοινότητες Σπήλια, Κακοπετριά, Καννάβια και Αγία Ειρήνη
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε χρυσομηλιές στις κοινότητες Γερακιές (ολ. κοινότητα) , Μουτουλάς (ολ. κοινότητα) και Καλαπαναγιώτης (Φ/Σχ 37/9, 37/10,37/11,37/17,37/18,37/19)
- 06/07/2020 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε χρυσομηλιές στις κοινότητες Σπήλια, Κακοπετριά, Γαλάτα, Σινά Όρος, Καννάβια και Αγία Ειρήνη
- 03/07/2020 Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από καύσωνα σε αμπέλια ποικιλίας Βέρικο στις 17 Μαΐου 2020, στην κοινότητα Πισσουρίου
- 29/06/2020 Υποβολή αίτησης στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ΦΠ
- 15/06/2020 Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι και (β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης
- 11/06/2020 Έντυπο δήλωσης ζημιάς
- 25/05/2020 Σχέδιο ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων
- 22/05/2020 Προστασία των μελισσιών από τις πυρκαγιές
- 22/05/2020 Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019-2020
- 11/05/2020 Διάθεση αγροτικών προϊόντων μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες: από τον παραγωγό απευθείας στον καταναλωτή
- 07/05/2020 Συμπληρωματική Ανακοίνωση και Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο - Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2019-2023 - Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019-2020
- 04/05/2020 Οδηγός για: α) εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδυκτιακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη" και β) υποβολή αίτησης στο Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής
- 29/04/2020 Τερματισμός λειτουργίας του ΚΕΑ Δευτεράς
- 09/04/2020 Ενημερωτική συγκέντρωση για ομάδες παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων
- 20/03/2020 Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 16_1 Φάση Β_ Α Προκήρυξη
- 28/02/2020 Υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας σε δενδρώδεις καλλιέργειες
- 11/02/2020 Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020 - 2022 για το έτος 2020
- 03/02/2020 Εκπαίδευση με θέμα: ‘‘Η Καλλιέργεια Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων’’ στις 11 Φεβρουαρίου στην Τριμίκλινη
- 23/12/2019 Προκήρυξη Φάσης Β΄ του Καθεστώτος 16.1
- 24/10/2019 Ανακοίνωση προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»
- 02/08/2019 Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»
- 16/09/2016 Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014 – 2020Αρχείο Ανακοινώσεων

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων