Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος ΟπωροκηπευτικώνΔραστηριότητες Κλάδου Οπωροκηπευτικών


Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών είναι ο αρμόδιος τεχνικός Κλάδος για θέματα Δενδρωδών Καλλιεργειών, Λαχανικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών φυτών, Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφίας, Ανάπτυξης της Βιολογικής Γεωργίας και Σύστασης/Λειτουργίας Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών. Οι Λειτουργοί του Κλάδου ασχολούνται με την παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Κλάδου . Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις/ ενημερωτικές συγκεντρώσεις παραγωγών, επιτόπιες επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις γεωργών, ετοιμάζονται διάφορα ενημερωτικά έντυπα και άρθρα ενώ παράλληλα δίνονται συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη των αντίστοιχων τομέων έχει συμβάλει στην ετοιμασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητάς του.
Είναι, επιπλέον, υπεύθυνος για την εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαισίου της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών (ΚΟΑ) στους τομείς Οοπωροκηπευτικών, μπανανών, ελαιολάδου και ανθοκομίας. Για το σκοπό αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία σχετικής εθνικής εφαρμοστικής Νομοθεσίας. Σχετική εθνική Νομοθεσία είναι o περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018 (Ν.27(Ι)/2018) και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί, ο Νόμος 225(Ι)/2004, καθώς και τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή της ΚΟΑ των Φρέσκων και Μεταποιημένων Φρούτων και Λαχανικών, ελιών, ελαιολάδου και μπανανών.Σχετική εθνική Νομοθεσία είναι οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμοι του 2002 και 2004 και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτών Κανονισμοί, ο Νόμος 225(Ι)/2004, καθώς και τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή της ΚΟΑ των Φρέσκων και Μεταποιημένων Φρούτων και Λαχανικών, ελιών, ελαιολάδου και μπανανών. Οι Λειτουργοί του Κλάδου έχουν εργαστεί για την ετοιμασία σχετικών Εντύπων Ενημέρωσης για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών.
Λειτουργοί του Κλάδου Οπωροκηπευτικών εκπροσωπούν το Τμήμα Γεωργίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό πολιτικής στα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του Κλάδου. Ο Κλάδος, επίσης, συλλέγει και διαβιβάζει στις Βρυξέλλες στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες και εκθέσεις με βάση τις διατάξεις Ενωσιακών Κανονισμών για τα αντίστοιχα προϊόντα.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Κλάδου Οπωροκηπευτικών είναι η διαχείριση, αλλά και η τεχνική καθοδήγηση των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων, Σταθμών και Φυτωρίων του Τμήματος Γεωργίας.
Ειδικότερα, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου, διατηρούνται πιστοποιημένες μητρικές φυτείες εσπεριδοειδών, αμπέλου, πυρηνόκαρπων, γιγαρτόκαρπων και ελιών, καθώς και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών (χαρουπιές, αβοκάντο, ροδιές, συκιές, μεσπιλιές, καρυδιές κ.ά.), με σκοπό την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα, εμβόλια). Ταυτόχρονα, τα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου έχουν υπό την ευθύνη τους την καλλιέργεια, σπορά και συγκομιδή των σιτηρών για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για τις ανάγκες του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και των σιτηρών για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας.
Επιπλέον, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου φιλοξενούνται πιλοτικοί δοκιμαστικοί στα πλαίσια της προσπάθειας για επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορες καλλιέργειες του αγροτικού μας κόσμου.

Ο τομέας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών παρέχει συμβουλές και εκπαιδεύσεις σε γεωργούς για τα αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά σε θέματα ειδών/ποικιλιών, καλλιεργητικών φροντίδων, παραγωγής φρέσκου και ξηρού προϊόντος, μετασυλλεκτικού χειρισμού (αποξήρανση, παραγωγή αιθέριων ελαίων κ.ά.) και οργάνωσης της εμπορίας μέσω της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών. Παράλληλα, στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων για την προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, το Τμήμα Γεωργίας δημιούργησε, το 1991, το βοτανόκηπο με Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Στόχος είναι η προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και η εκπαίδευση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί αρκετές δοκιμαστικές/αποδεικτικές καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ από το βοτανόκηπο λαμβάνεται λαμβάνει πολλαπλασιαστικό υλικό. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων ειδών, τα οποία διατίθενται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς. Παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες στους γεωργούς για την αποξήρανση, την επεξεργασία των φρέσκων και ξηρών αρωματικών, καθώς και για τις αποστάξεις των αιθέριων ελαίων. Με βάση την επισκόπηση του 2017, με τον τομέα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ασχολούνται περίπου 205 235 παραγωγοί, καλύπτοντας μία έκταση 240 165 περίπου εκταρίων.


Σχετικά Αρχεία:

Ποικιλίες δενδρωδών ειδών διαθέτει το ΤΓ πολλαπλασιαστικό υλικό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 363,96Kb)
Τιμή πώλησης και επεξεργασίας ΑΦΦ 07_2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 122,69Kb)
Κατάλογος επικοινωνίας με Ομάδες &Οργανωσεις Παραγωγών.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 274,84Kb)

- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων