Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος ΟπωροκηπευτικώνΔραστηριότητες Κλάδου Οπωροκηπευτικών


Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών είναι ο αρμόδιος τεχνικός Κλάδος για θέματα Δενδρωδών Καλλιεργειών, Λαχανικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών φυτών, Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφίας και Σύστασης/Λειτουργίας Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών. Οι Λειτουργοί του Κλάδου ασχολούνται με την παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Κλάδου. Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις/ ενημερωτικές συγκεντρώσεις παραγωγών, επιτόπιες επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις γεωργών, ετοιμάζονται διάφορα ενημερωτικά έντυπα και άρθρα ενώ παράλληλα δίνονται συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη τωναντίστοιχων τομέων έχει συμβάλει στην ετοιμασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητάς του.
Είναι, επιπλέον, υπεύθυνος για την εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαισίου της Κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013)στους τομείς Οπωροκηπευτικών, μπανανών, ελαιολάδου και ανθοκομίας. Για το σκοπό αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία σχετικής εθνικής εφαρμοστικής Νομοθεσίας. Σχετική εθνική Νομοθεσία είναι o περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018 (Ν.27(Ι)/2018) και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί, ο Νόμος 225(Ι)/2004, καθώς και τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή της ΚΟΑ των Φρέσκων και Μεταποιημένων Φρούτων και Λαχανικών, Ελιών, Ελαιόλαδου και Μπανανών.

Λειτουργοί του Κλάδου Οπωροκηπευτικών εκπροσωπούν το Τμήμα Γεωργίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό πολιτικής στα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του Κλάδου. Ο Κλάδος, επίσης, συλλέγει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες και εκθέσεις με βάση τις διατάξεις Ενωσιακών Κανονισμών για τα προϊόντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Κλάδου Οπωροκηπευτικών είναι η διαχείριση, αλλά και η τεχνική καθοδήγηση των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων, Σταθμών και Φυτωρίων του Τμήματος Γεωργίας.

Ειδικότερα, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου, διατηρούνται πιστοποιημένες μητρικές φυτείες εσπεριδοειδών, αμπέλου, πυρηνόκαρπων, γιγαρτόκαρπων και ελιών, καθώς και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών (χαρουπιές, αβοκάντο, ροδιές, συκιές, μεσπιλιές, καρυδιές κ.ά.), με σκοπό την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα, εμβόλια). Ταυτόχρονα, τα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου έχουν υπό την ευθύνη τους την καλλιέργεια, σπορά και συγκομιδή των σιτηρών για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για τις ανάγκες του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και των σιτηρών για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας.
Επιπλέον, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου φιλοξενούνται πιλοτικοί δοκιμαστικοί στα πλαίσια της προσπάθειας για επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορες καλλιέργειες του αγροτικού μας κόσμου.


Ο τομέας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών παρέχει συμβουλές και εκπαιδεύσεις σε γεωργούς για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά σε θέματα ειδών/ποικιλιών, καλλιεργητικών φροντίδων, παραγωγής φρέσκου και ξηρού προϊόντος, μετασυλλεκτικού χειρισμού (αποξήρανση, παραγωγή αιθέριων ελαίων κ.ά.) και οργάνωσης της εμπορίας μέσω της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών. Παράλληλα, στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων για την προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, το Τμήμα Γεωργίας δημιούργησε, το 1991, το βοτανόκηπο με Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Στόχος είναι η προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και η εκπαίδευση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί αρκετές δοκιμαστικές/αποδεικτικές καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ από το βοτανόκηπο λαμβάνεται πολλαπλασιαστικό υλικό. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων ειδών, τα οποία διατίθενται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς. Παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες στους γεωργούς για την αποξήρανση, την επεξεργασία των φρέσκων και ξηρών αρωματικών, καθώς και για τις αποστάξεις των αιθέριων ελαίων.
Σχετικά Αρχεία:

Ποικιλίες δενδρωδών ειδών διαθέτει το ΤΓ πολλαπλασιαστικό υλικό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 363,96Kb)
Τιμή πώλησης και επεξεργασίας ΑΦΦ 07_2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 122,69Kb)
Κατάλογος ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 71,61Kb)
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 2004_07_04_21.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 205,21Kb)

- Επικοινωνία με το προσωπικό
- 2021 – Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ