Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Αμπελουργίας/ΟινολογίαςΔραστηριότητες Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Γεωργίας έχει προβεί σε σχεδιασμό του στρατηγικού προγραμματισμού του καθορίζοντας την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές επιδιώξεις του, μέσω συγκεκριμένων στόχων και δραστηριοτήτων. Ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας αποτελεί ένας από τους κύριους παραγωγικούς Κλάδους του Τμήματος, του οποίου η θέση στο οργανόγραμμα βρίσκεται κάτω από τον Τομέα των Παραγωγικών Κλάδων. Ο Κλάδος αποσκοπεί να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Τμήματος Γεωργίας, σε θεματολογία που εμπίπτει κυρίως στον αμπελοοινικό τομέα, αλλά και στα αλκοολούχα ποτά.

Στη δομή του Κλάδου περιλαμβάνονται τέσσερεις κύριες κατευθύνσεις ως ακολούθως: (α) Οινολογία και Διαχείριση Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ), (β) Αμπελουργία και Αμπελουργικό Μητρώο, (γ) Εργαστήριο Αναλύσεων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών και (δ) Έλεγχος Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος ασχολείται με μια σειρά εργασιών των οποίων ο ρόλος είναι η εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του.

Ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας στελεχώνεται από Λειτουργούς Γεωργίας, Λειτουργούς Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ, Επόπτες ΣΑΠ, Επιθεωρητές Γεωργίας και ωρομίσθιο προσωπικό.


Show details for ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

Show details for ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Show details for ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΠΟΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ)

Show details for ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΠΕΣ)ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΠΕΣ)
Show details for ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Show details for ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΣΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΣΑ

Show details for ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ

Show details for ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Show details for Α. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑ. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Show details for B. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑB. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ


Show details for Γ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΓ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Show details for Α. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑ. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Show details for Β. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑΒ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ


Show details for Γ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΓ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Show details for ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣΣχετικά Αρχεία:

(1)PDO-ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 107,09Kb)
(1)PGI-ΛΕΜΕΣΟΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 112,17Kb)
(2)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,21Kb)
(2)PGI-ΠΑΦΟΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 107,92Kb)
(3)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΦΑΜΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,84Kb)
(3)PGI-ΛΕΥΚΩΣΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 97,17Kb)
(4)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΛΑΟΝΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 98,35Kb)
(4)PGI-ΛΑΡΝΑΚΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,99Kb)
(5)PDO-ΠΙΤΣΙΛΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 97,71Kb)
(5)PGI-ZIBANIA.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 354,62Kb)
(6)PDO-ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,71Kb)
(6)PGI-OUZO.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 529,57Kb)
(7)PDO-ΛΑΟΝΑ ΑΚΑΜΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,95Kb)
TΓ 621 Παραγγελία Πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 212,61Kb)

- Επικοινωνία με το προσωπικό
- 8ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2015 - 16 έως 25 Απριλίου


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο