Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Γεωργικών ΕφαρμογώνΔραστηριότητες Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών  Οι Γεωργικές Εφαρμογές ενημερώνουν, συμβουλεύουν, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, συντονίζουν και πραγματοποιούν τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας (ενδοϋπηρεσιακές ενημερώσεις). Ο Κλάδος είναι αρμόδιος για το συντονισμό των προσπαθειών ίδρυσης του Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου και τη διοργάνωση της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης. Επίσης, συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τα εξής Μέτρα: α) Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης, και β) χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές.


  Η ενημέρωση και η εκπαίδευση/κατάρτιση των αγροτών και αγροτισσών παρέχεται μέσω του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: α)Εκπαιδεύσεις και συστήματα μαθητείας στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, β)τοπικές εκπαιδεύσεις, γ)ομαδικές δραστηριότητες (διαλέξεις, επιδείξεις και διαφωτιστικές συγκεντρώσεις), δ)ατομικές επαφές, ε)εγκύκλιες επιστολές, στ)δοκιμαστικούς και αποδεικτικούς αγρούς (νέες ποικιλίες, εχθροί και ασθένειες κλπ.), και ζ)εκπαιδευτικές εκδρομές.


  Ειδικά η εκπαίδευση των αγροτισσών για θέματα Οικιακής Οικονομίας προωθείται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας με έμφαση, τα τελευταία χρόνια, στην επιμόρφωση των αγροτισσών σε θέματα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, χειροτεχνίας, παραδοσιακών παρασκευασμάτων, αγροτουρισμού κ.ά.


  Για την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου ετοιμάζονται διάφορα προγράμματα ενημερωτικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, τα οποία παρουσιάζονται από τα εβδομαδιαία προγράμματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης (Ώρα της Υπαίθρου και Ύπαιθρος, αντίστοιχα), καθώς και πολλά άρθρα που δημοσιεύονται στο τριμηνιαίο Περιοδικό του Υπουργείου (ΑΓΡΟΤΗΣ), καθώς και στον ημερήσιο Τύπο.


  Το Τμήμα Γεωργίας, προσφέρει συνεχή και δια βίου εκπαίδευση στον αγροτικό κόσμο σε μια πληθώρα θεμάτων, όπως η αγροτική ανάπτυξη, η φυτοπροστασία, η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπίων, η διατροφή των ζώων κ.ά. Η εκπαίδευση αυτή προσφέρεται με ποικίλους τρόπους, κυρίως, όμως, μέσω των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των νέων γεωργών, των συστημάτων μαθητείας, καθώς και μέσω μονοήμερων εκπαιδεύσεων και διαλέξεων. Επιπλέον, η συστηματική και ουσιαστική συνεισφορά του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας στο Περιοδικό «Αγρότης», στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και στα διαφωτιστικά έντυπα, αποτελεί μια σταθερή πηγή πληροφόρησης και εκπαίδευσης των αγροτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων γεωργών προσφέρονται και μαθήματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε οι νέοι γεωργοί να είναι γνώστες των σύγχρονων μεθόδων αναζήτησης πληροφοριών. Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο έχει γίνει κομμάτι της ζωής όλων, δεν θα μπορούσε το Τμήμα Γεωργίας να μην έχει τη δική του Ιστοσελίδα. H ιστοσελίδα του Tμήματος Γεωργίας είναι ένας νέος τρόπος ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και του κοινού, γενικότερα. Η Ιστοσελίδα που πρωτοδημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004, έχει, πλέον, αντικατασταθεί από τη σημερινή, που είναι ακόμη πιο σύγχρονη και πιο φιλική για το χρήστη, όπου μπορεί να βρει, χρήσιμες πληροφορίες για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νομοθεσία που διέπει το Γεωργοκτηνοτροφικό Τομέα, καθώς και τις εκδόσεις, τις ανακοινώσεις, τις εκδηλώσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος. Ο Κλάδος έχει και τον συντονιστικό ρόλο της ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωργίας.

  Τέλος ο Κλάδος είναι αρμόδιος για την λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) είναι υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, (ΠΑΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα του μέτρου 5.1 "Τεχνική Υποστήριξη". Μέσω του ΕΑΔ επωφελούνται όλα τα οργανωμένα αγροτικά σύνολα, οι φορείς και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Σκοπός του είναι η εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο να περιέχει τον προσδιορισμό και την ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτές, τη διαχείριση του δικτύου, την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την προετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης καθώς και την τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία.
- Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου
- Επικοινωνία με το προσωπικό