Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών

Με την ένταξη της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, το Τμήμα Γεωργίας, όπως ήταν αναμενόμενο, στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει στο νέο, διαφοροποιημένο και πιο απαιτητικό του ρόλο, έχει αναδιαρθρωθεί.
Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας ασχολείται με την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των Μέτρων/Καθεστώτων του ΠΑΑ και των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς για τα οποία έγινε αναδοχή στο Τμήμα Γεωργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).
Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας υπάγεται άμεσα στη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας.

Συγκεκριμένα, με βάση τη Συμφωνία Αναδοχής που υπογράφτηκε μεταξύ του ΚΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας στις 9/5/2016, η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ασχολείται με την υλοποίηση των ακόλουθων Μέτρων/Καθεστώτων που αφορούν :

I. Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) 2004-2006:
1. Μέτρο 1.7 -Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.
II. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
1. Μέτρο 1.2- Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
2. Μέτρο 1.5 -Εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
3. Μέτρο 1.7- Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
III. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014-2020
1. Καθεστώς 4.3.1-Χωροταξική και κτηνοτροφική ανάπτυξη
2. Καθεστώς 4.3.2- Επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με τα ύδατα
3. Καθεστώς 4.3.3-Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα
4. Μέτρο 14 - Καλή διαβίωση των ζώων
5. Μέτρο 16- Συνεργασία
6. Μέτρο 19- Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ- τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)
IV. Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ)
1. ΚΟΑ 3 - Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα
2. ΚΟΑ 8 – Μελισσοκομικό Πρόγραμμα
3. ΚΟΑ 10- Έκτακτα Μέτρα στήριξης των παραγωγών Εσπεριδοειδών
4. ΚΟΑ 11 - Σχέδιο επιδότησης παροχής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία
5. ΚΟΑ 13 - Χορήγηση προσωρινής έκτατης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς της χοιροτροφίας
6. ΚΟΑ 14 - Μέτρο καταβολής ενίσχυσης για την μείωση παραγωγής αγελαδινού γάλακτος
7. Μέτρο ΕΠΣΑ 1β - Αναδιάρθρωση και ποικιλιακή μετατροπή αμπελώνων

ρ. Φαξ: (00357) 22 77 21 82
Ηλ. Διεύθυνση.:
authpayments2@da.moa.gov.cy


Προσωπικό
α/α
Ονοματεπώνυμο
Θέση

Αρ. Τηλ.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
1
Ουρανία Μενελάου
Λειτουργός Γεωργίας Α΄
- Προϊσταμένη Μονάδας
22606444
2
Μάριος Καλαϊτζής
Λειτουργός Γεωργίας
22606406
mkalaidjis@da.moa.gov.cy
3
Χριστιάνα Γαβριηλίδου
Λειτουργός Γεωργίας
22606419
4
Δημήτρης Πεχλιβάνης
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ
25877365
dpechlivanis@da.moa.gov.cy
5
Αθηνά Παντελή
Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ
25803921
apanteli@da.moa.gov.cy
6
Έλενα Νεοφύτου
Έκτακτη Λειτουργός Γεωργίας
22606409
7
Χριστόφορος Μιχαήλ
Έκτακτος Κτηνοτρ. Λειτουργός
22606442
8
Λουκία Τζιόγκουρου
Πρώτος Κτηνοτρ. Επιθεωρητής
22606431
ltziogourou@da.moa.gov.cy
9
Σπυρούλα Μιχαηλίδου - Αρσένη
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606424
sarseni@da.moa.gov.cy
10
Στέλλα Παναγιώτου
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606423
11
Στέλλα Κοντεμενιώτου- Αντωνουδιού
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606422
12
Αντιγόνη Χ”Κυριάκου
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606400
ahadjikyriakou@da.moa.gov.cy
13
Στάλω Μιχαήλ –Κωνσταντίνου
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606418
14
Μαρία Κόνικκου Μακαρούνα
Επιθεωρητής Γεωργίας
22606408
15
Άλκης Νεοφύτου
Επόπτης Α΄ ΣΑΠ
25877489
aneophytou@da.moa.gov.cy
16
Κορίνα Κωνσταντίνου
Επόπτης ΣΑΠ
25803922
cconstantinou@da.moa.gov.cyFACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς