Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΛάρνακαςΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣΤο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας εκτός από της κοινότητες Οδούς και Μελίνης που ανήκουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς.
Οι υπηρεσίες μας:
Στόχος του Γραφείου μας είναι η έγκυρη ενημέρωση, η σωστή καθοδήγηση και η αποτελεσματική εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων σε θέματα που αφορούν:
  - Σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και μέθοδοι παραγωγής
  - Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  - Φυτοπροστασία
  - Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
  - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και άλλα κυβερνητικά αναπτυξιακά Σχέδια
Για το σκοπό γίνονται συστηματικές ατομικές επαφές με τους γεωργοκτηνοτρόφους της Επαρχίας μας, περιφερειακές, ενημερωτικές συγκεντρώσεις, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και παράλληλα χρησιμοποιούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως ραδιοφωνικές εκπομπές, ημερήσιος και περιοδικός Τύπος.

Άλλες αρμοδιότητες του Γραφείου μας:
  - Έλεγχος του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της Α.Η.Κ.
  - Έλεγχος του Προγράμματος Δράσης για τις Ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση Περιοχές
  - Σχέδιο Εκρίζωσης Τρομώδους Νόσου
  - Έλεγχος, παρακολούθηση του πληθυσμού και περιοδική καταπολέμηση της
  ποντίκας
  - Τοποθέτηση και έλεγχος παγίδων για παρακολούθηση του πληθυσμού
ορισμένων εντόμων
  - Επισκοπήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
  - Επίβλεψη της λειτουργίας και καθοδήγηση των Συνδέσμων Προστασίας Ελιάς
  - Διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών
  - Παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών
  - Παροχή αρχιτεκτονικών σχεδίων για γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά
  - Διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ημικρατικούς Οργανισμούς
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας συνεργάζεται με τις Αγροτικές Οργανώσεις, τις Τοπικές Αρχές, τις Οργανώσεις Παραγωγών και άλλα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας μας.Οργάνωση του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας
Ø Η Επαρχία Λάρνακας διαιρείται σε τέσσερις Γεωργικές Περιφέρειες ως εξής:
Γεωργική Περιφέρεια Βασιλικού Πεντάσχοινου και Ορεινής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Άγ. Θεόδωρος, Άγ. Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Ζύγι, Καλαβασός – Δράπια, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Λάγια – Παρσάτα, Μαρί, Μαρώνι, Ορά, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος.
Γεωργική Περιφέρεια Κιτίου
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αγγλισίδες, Αλεθρικό, Δρομολαξιά, Κιβισίλι, Κίτι - Σοφτάδες, Μενεού, Περβόλια, Τερσεφάνου.
Γεωργική Περιφέρεια Αναφωτίας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αλαμινός, Αναφωτία – Απλάντα, Κοφίνου, Μαζωτός, Μενόγεια.
Γεωργική Περιφέρεια Ανατολικής Λάρνακας & Καλού Χωριού-Κόρνου
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αβδελερό, Αγία Άννα, Αθηένου – Πετροφάνι, Αραδίππου – Κόσιη, Δελίκηπος, Καλό Χωριό, Κελλιά, Κλαυδιά, Κόρνος, Λάρνακα, Λειβάδια, Μοσφιλωτή, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ορόκλινη, Πύλα, Πυργά, Τρούλλοι, Ψευδάς.
Ø Επίσης για κτηνοτροφικά θέματα και θέματα κτηνοτροφικών περιοχών, η Επαρχία Λάρνακας χωρίζεται σε δύο περιφέρειες ως εξής:
Κτηνοτροφική Περιφέρεια Ανατολικής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αβδελερό, Αγ. Άννα, Αθηαίνου, Αραδίππου, Καλό Χωριό, Κελλιά, Κόρνος, Λάρνακα, Λειβάδια, Μοσφιλωτή, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ορόκλινη, Πέργαμος, Πύλα, Πυργά, Τρούλλοι, Ψευδάς.
Κτηνοτροφική Περιφέρεια Δυτικής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Άγ. Θεόδωρος, Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό Αναφωτία, Βαβατσινιά, Δρομολαξιά, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κιβισίλι, Κίτι, Κλαυδιά, Κοφίνου, Μαζωτός, Μαρί, Μαρώνι, Μενεού, Μενόγια, Πάνω Λεύκαρα, Περβόλια, Σκαρίνου, Τερσεφάνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία.
Ειδικοί Κλάδοι
Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος
Αρμοδιότητες:
  - Συμβουλές σε θέματα άρδευσης, λίπανσης, εδαφολογίας και υδροπονίας
  - Αναλύσεις εδάφους, νερού
  - Αρχιτεκτονικά σχέδια για γεωργικούς σκοπούς
  - Περιβαλλοντικά και Αγροπεριβαλλοντικά θέματα (Νιτρορύπανση, Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)
  - Απόψεις για χαλίτικα, άδειες οικοδομής, πολεοδομικές άδειες
  Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας
  Αρμοδιότητες:
   - Συμβουλές σε θέματα φυτοπροστασίας
   - Καταπολέμηση ποντίκας
   - Τοποθέτηση και έλεγχος εντομοπαγίδων
   - Συμβουλές σε θέματα μελισσοκομίας
   - Επισκόπηση μελισσοκομίας
   - Μελισσοκομικό Πρόγραμμα
   Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
   Ο αγροτικός κόσμος της Επαρχίας Λάρνακας ενημερώνεται για τις πρόνοιες των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

   Σχέδιο Καταπολέμησης της Τρομώδους Νόσου
   Το σχέδιο ελέγχου Τρομώδης Νόσου των αιγοπροβάτων αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα ελέγχου των σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας (κανονισμός ΕΚ 999/2001 συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το κράτος). Αυτή η ασθένεια περιλαμβάνεται στο κατάλογο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ). Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση όταν διαπιστωθεί υποψία ή επιβεβαιωθεί η παρουσία της νόσου στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από τα ακόλουθα βασικά κριτήρια: το παραγωγικό στάδιο, την ηλικία, τη φυλή, τη σωματική κατάσταση και το φύλο. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατάσχουν τα ύποπτα αιγοπρόβατα και τα θανατώνουν με ευθανασία. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ακολούθως λαμβάνουν δείγματα ύποπτων αιγοπροβάτων και τα εξετάζουν εργαστηριακά για να επιβεβαιωθεί η παρουσία της ασθένειας.

   Στοιχεία Επικοινωνίας
   Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας βρίσκεται στην οδό Χαρίλαου Τρικούπη 2,
   (κοντά στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού Λάρνακας), στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζεται και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.


   - Επικοινωνία με το προσωπικό


   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

   Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

   ΚΑΠ μετά το 2020

   Σχέδια πετρελαίου κίνησης

   Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

   Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

   Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

   Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

   Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

   Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

   Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

   Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

   Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

   Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

   ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

   Βιολογική Παραγωγή

   Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

   Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

   ΠΕΣΕ