ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣΤο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας εκτός από τις κοινότητες Οδούς και Μελίνης που ανήκουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς. Οι κύριοι στόχοι του Γραφείου μας, εναρμονισμένοι με τους γενικότερους στόχους του Τμήματος Γεωργίας, είναι η ανάπτυξη και αναβάθμιση του αγροτικού τομέα μέσω της έγκυρης ενημέρωσης και της ορθής καθοδήγησης των γεωργοκτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων αλλά και του ευρύτερου κοινού. Η υλοποίηση των στόχων του Γραφείου γίνεται κυρίως μέσω των Γεωργικών Εφαρμογών, των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, των Σχεδίων και Προγραμμάτων στήριξης αγροτών καθώς και της εφαρμογής των εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών. Η υιοθέτηση των προαναφερθέντων μεθόδων επιμόρφωσης και στήριξης συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, στην ασφάλεια τροφίμων, στην ορθολογικότερη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων και του περιβάλλοντος και στην πολυδιάστατη εκπαίδευση των αγροτών μας.

Οργάνωση και Αρμοδιότητες του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας:
Ø Η Επαρχία Λάρνακας διαιρείται σε τέσσερις Γεωργικές Περιφέρειες ως εξής:
Γεωργική Περιφέρεια Δυτικής και Ορεινής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αγίοι Βαβατσινιάς, Άγιος Θεόδωρος, Δράπια/Παρσάτα, Ζύγι, Καλαβασός, Λάγια, Μαρώνι, Μαρί, Ορά, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος.
Γεωργική Περιφέρεια Μαζωτού - Λευκάρων
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αναφωτία/Απλάντα, Βαβατσινιά, Βάβλα, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κοφίνου, Μαζωτός, Μενόγεια, Πάνω Λεύκαρα, Σκαρίνου.
Γεωργική Περιφέρεια Ανατολικής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αβδελλερό, Αθηένου/Πετροφάνι, Αραδίππου/Κόσιη, Κελλιά, Λειβάδια, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ορόκλινη, Πύλα, Τρούλλοι.
Γεωργική Περιφέρεια Δρομολαξιάς - Κόρνου
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αγία Άννα, Αλεθρικό, Δελίκηπος, Δρομολαξιά, Καλό Χωριό, Κιβισίλι, Κίτι/Σοφτάδες, Κλαυδιά, Κόρνος, Λάρνακα, Μενεού, Μοσφιλωτή, Περβόλια, Πυργά, Τερσεφάνου, Ψευδάς.
Επίσης για κτηνοτροφικά θέματα και θέματα κτηνοτροφικών περιοχών, η Επαρχία Λάρνακας χωρίζεται σε δύο περιφέρειες ως εξής:
Κτηνοτροφική Περιφέρεια Ανατολικής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Αβδελερό, Αγ. Άννα, Αθηένου, Αραδίππου, Καλό Χωριό, Κελλιά, Κόρνος, Λάρνακα, Λειβάδια, Μοσφιλωτή, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ορόκλινη, Πέργαμος, Πύλα, Πυργά, Τρούλλοι, Ψευδάς.
Κτηνοτροφική Περιφέρεια Δυτικής Λάρνακας
Περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Άγ. Θεόδωρος, Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό, Αναφωτία, Βαβατσινιά, Δρομολαξιά, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κιβισίλι, Κίτι, Κλαυδιά, Κοφίνου, Μαζωτός, Μαρί, Μαρώνι, Μενεού, Μενόγια, Πάνω Λεύκαρα, Περβόλια, Σκαρίνου, Τερσεφάνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία.
Στις πιο πάνω περιφέρειες εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών εφαρμογών μέσω του οποίου γίνονται συστηματικές ατομικές επαφές, ομαδικές επαφές (διαλέξεις, περιφερειακές ενημερωτικές συγκεντρώσεις, επιδείξεις μεθόδου, κ.α. εκπαιδεύσεις) και μαζική επικοινωνία (ενημέρωση-ευαισθητοποίηση με επιστολές, ανακοινώσεις/μηνύματα SMS, ραδιοφωνικές εκπομπές, κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες κ.α.) με τους γεωργοκτηνοτρόφους και το ευρύτερο κοινό της Επαρχίας μας.

Ειδικοί Κλάδοι
Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος
Αρμοδιότητες:
  - Συμβουλές σε θέματα άρδευσης, λίπανσης, εδαφολογίας και υδροπονίας
  - Αναλύσεις εδάφους (καταρτισμός προγραμμάτων λίπανσης) και νερού
  - Σχέδιο για παραχώρησης Αρχιτεκτονικών σχεδίων για γεωργικούς σκοπούς
  - Περιβαλλοντικά και Αγροπεριβαλλοντικά θέματα (Πολλαπλή Συμμόρφωση, Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)
  - Απόψεις για χαλίτικα, άδειες οικοδομής, πολεοδομικές και ερευνητικές άδειες, κ.α.
  - Αγρομηχανική, Βαθμονόμηση Ψεκαστήρων κ.α.
  - Εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης για τις Ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση Περιοχές
Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας
Αρμοδιότητες:
  - Συμβουλές σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας
  - Σχέδιο Καταπολέμησης ποντίκας
  - Τοποθέτηση και έλεγχος εντομοπαγίδων
  - Επισκόπηση Μελισσοκομίας και Μελισσοκομικό Πρόγραμμα
  - Επισκόπηση επιβλαβών οργανισμών
  - Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών Ελιάς
  - Δειγματοληψίες και διαγνωστική εργασία
  Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων
  Αρμοδιότητες:
   - Ασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής
   - Παραλαβή Δηλώσεων Καλλιέργειας και Ζημιάς
   - Καταγραφή ζημιών
   - Εκτίμηση ζημιών
   - Έκδοση πορισμάτων
   - Έλεγχος ενστάσεων

   Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
   Ο αγροτικός κόσμος της Επαρχίας Λάρνακας ενημερώνεται για τις πρόνοιες των διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

   Άλλες αρμοδιότητες του Γραφείου μας:
    - Μητρώο Αγροτών, Σχέδια Πετρελαίου Κίνησης κ.α.

    - Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ), το οποίο υπάγεται στον Κλάδο ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

    - Διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών

    - Επισκοπήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής

    - Εκτιμήσεις ζημιών προς άλλες κρατικές υπηρεσίες

    - Έλεγχος και πιστοποίηση παραγωγής πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών

    - Έκδοση βεβαιώσεων και τήρηση σχετικών Μητρώων (Βιοκαλλιεργητών, Καλλιεργειών για απασχόληση αλλοδαπών, για τις Λαϊκές Αγορές και χρήση σε διάφορες Υπηρεσίες)

    - Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά από εκπαίδευση ή εξέταση αιτητών

    - Συμβουλές για τις πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
    - Παραλαβή αιτήσεων παραγωγής ντόπιου πιστοποιημένου πατατόσπορου και αιτήσεων εργασιών διαφόρων Κλάδων του Τμήματος Γεωργίας
    - Διεκπεραίωση σχετικών λογιστικών και ταμειακών εργασιών
    - Έλεγχος του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της Α.Η.Κ.
    - Διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ημικρατικούς Οργανισμούς

    Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών το ΕΓΓ Λάρνακας συνεργάζεται με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες, τις Αγροτικές Οργανώσεις, τις Τοπικές Αρχές, τις Οργανώσεις Παραγωγών και άλλα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας μας.

    Στοιχεία Επικοινωνίας
    Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας βρίσκεται στην οδό Χαρίλαου Τρικούπη 2,
    (κοντά στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού Λάρνακας), στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζεται και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
    Ταχ. Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 2
    7100 Αραδίππου
    Τ.Θ. 45804
    6535 Λάρνακα
    Τηλέφωνο: 24202840
    Φαξ: 24202867
    Ηλ. Ταχυδρομείο: dagrilarnaca@da.moa.go.cy    - Επικοινωνία με το προσωπικό

    _______________________________________________
    © 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
    Τμήμα Γεωργίας