Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΑμμοχώστουΔραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, του οποίου η φυσική έδρα είναι η κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου, εδρεύει προσωρινά στο Παραλίμνι, μέχρι την επιστροφή του στην Αμμόχωστο. Εξυπηρετεί την ελεύθερη από τα κατοχικά στρατεύματα επαρχία Αμμοχώστου, στην οποία υπάγονται 4 Δήμοι (Παραλιμνίου, Δερύνεια, Αγίας Νάπας, Σωτήρας) και 5 Κοινότητες (Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αυγόρου, Άχνας, Αχερίτου). Σε όλους τους Δήμους και κοινότητες υπάρχουν προσφυγικοί συνοικισμοί, εκτός από του Δάσους Άχνας και Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, οι οποίοι είναι καθαρά προσφυγικοί συνοικισμοί στις ημικατεχόμενες κοινότητες Άχνας και Αχερίτου αντίστοιχα.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου

1. Καθοδήγηση και εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων σε ατομικό επίπεδο, σε οργανωμένες διαφωτιστικές συγκεντρώσεις, σε συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με έντυπο διαφωτιστικό υλικό ή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν:
· τις καλλιεργητικές πρακτικές
· την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής
· τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
· την εφαρμογή μέτρων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος,
· την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
· την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων,
· χρήση ύδατος και θρέψη φυτών
· διαχείριση ζώων /διατροφή
  2. Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν:
  · την προώθηση των κυβερνητικών αναπτυξιακών Σχεδίων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας
  · το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  · τη Νομοθεσία που προκύπτει από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου
  · την Πολλαπλή Συμμόρφωση (Ενημέρωση, εφαρμογή και έλεγχος εφαρμογής)
  · τις δυνατότητες και προοπτικές δραστηριοποίησης στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής ή της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων
   3. Προστασία Φυτών και μελισσοκομία
    4. Χρήση Γης και Ύδατος
    · προώθηση χρήσης βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης, επίβλεψη τοποθέτησης και λειτουργίας τους
    · θρέψη φυτών
    · προγράμματα άρδευσης λίπανσης
    · υδροπονικά συστήματα
     5. Ευαίσθητες στη Νιτρορύπανση Περιοχές
      6. Εφαρμογή και έλεγχος Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα τη γεωργίας που βασίζονται σε κοινοτική Νομοθεσία:
      · Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
      · Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Α.Η.Κ.
       7. Έλεγχος, παρακολούθηση πληθυσμών και περιοδική καταπολέμηση τρωκτικών (ποντίκα)
        8. Έλεγχος και παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων
         9. Διεξαγωγή επισκοπήσεων φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφικών κλάδων
          10. Επίβλεψη λειτουργίας και διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών
           11. Διεκπεραίωση εργασίας που ανατίθεται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή Ημικρατικούς Οργανισμούς
            12. Συνεργασία με Αγροτικές Οργανώσεις, Τοπικές Αρχές, Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών ή Οργανωμένα Σύνολα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αγροτών
             13. Εκτιμήσεις ζημιών σε καλλιέργειες και εγκαταστάσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά σχέδια του Ο.Γ.Α.
              14. Πιστοποίηση σπόρων
               15. Θέματα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας


               - Επικοινωνία με το προσωπικό


               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

               Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

               ΚΑΠ μετά το 2020

               Σχέδια πετρελαίου κίνησης

               Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

               Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

               Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

               Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

               Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

               Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

               Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

               Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

               Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

               ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

               Βιολογική Παραγωγή

               Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

               Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

               ΠΕΣΕ

               Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων