Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΠάφουΔραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου ΠάφουΤο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στεγάζεται στο κτήριο Ε΄, στο δεύτερο και τρίτο όροφο των νέων κυβερνητικών κτηρίων, έναντι του δικαστηρίου Πάφου, στην οδό Νεόφυτου Νικαλαϊδη.
Παράρτημα του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου υπάρχει και στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της περιφέρειας.

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες που προσφέρει το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου:

1. Καθοδήγηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων είτε σε ατομικό επίπεδο μέσω επιτόπιων επισκέψεων, είτε σε συλλογικό, μέσω οργανωμένων διαφωτιστικών συγκεντρώσεων ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως ραδιόφωνο, περιοδικά και διαδικτυακά (youtube) σε θέματα που αφορούν:
Καλλιεργητικές πρακτικές
Εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής
Βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων
Εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος
Παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προς τον καταναλωτή γεωργικών προϊόντων.

2. Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν προώθηση διάφορων αναπτυξιακών Σχεδίων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας:
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Νομοθεσίες που προκύπτουν από εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

3. Έλεγχος, παρακολούθηση πληθυσμών και περιοδική καταπολέμηση
τρωκτικών.


4. Έλεγχος και παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων


5. Διεξαγωγή επισκοπήσεων φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφικών κλάδων


6. Επίβλεψη λειτουργίας και διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών


7. Επίβλεψη λειτουργίας και καθοδήγησης Συνδέσμων Προστασίας αμπελιών.


8. Διεκπεραίωση εργασίας που ανατίθεται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες
ή Ημικρατικούς Οργανισμούς.


9. Συνεργασία με Αγροτικές Οργανώσεις, Τοπικές Αρχές, Οργανώσεις/Ομάδες
Παραγωγών ή Οργανωμένα Σύνολα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των
αγροτών.


10.Εκτιμήσεις ζημιών που προέρχονται από πυρκαγιές.


11.Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων

12. Θέματα Αμπελουργίας/Οινολογίας: φυτεύσεις, εκριζώσεις, αναδιαρθρώσεις αμπελώνων, δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών, δηλώσεις αποθεμάτων οίνων κτλ.

Επίσης, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, λειτουργεί Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης, το οποίο στεγάζεται στην Γεροσκήπου, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις σε γεωργοκτηνοτρόφους από Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας αλλά και από προσκεκλημένους καθηγητές διαφόρων Πανεπιστημίων.


- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ