Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΠιτσιλιάςΔραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πιτσιλιάς   Η περιοχή Πιτσιλιάς αποτελεί μέρος της οροσειράς του Τροόδους και βρίσκεται στα ανατολικά του Ολύμπου, μεταξύ τεσσάρων δασών. Τα εδάφη της προέρχονται από τα οφιολιθικά πετρώματα της οροσειράς του Τροόδους και έχουν σχηματιστεί σε πετρώματα διαβάση και γάβρου. Είναι εδάφη αβαθή, πετρώδη, διαβρωμένα και με μεγάλες κλίσεις. Κύριο χαρακτηριστικό του τοπίου της είναι τα απόκρημνα βουνά τα οποία περικλείουν τα παραδοσιακά της χωριά. Ξακουστές είναι οι βουνοκορφές της Παπούτσας και της Μαδαρής, δύο από τις ψηλότερες κορυφές της Κύπρου. Οι κάτοικοι της γεωργικής επαρχίας Πιτσιλιάς ασχολούνται με καλλιέργειες φυλλοβόλων και ακρόδρυων δέντρων, οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων αμπελιών, λαχανικών, αρωματικών φυτών, ελιών και εσπεριδοειδών.

   Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς βρίσκεται στον Αγρό και καλύπτει 42 χωριά από τρεις Διοικητικές Επαρχίες:

   1. Δεκαεννιά (19) της Επαρχίας Λευκωσίας: Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Ξυλιάτος, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, Λαγουδερά, Σαράντι, Πολύστυπος, Λειβάδια, Αληθινού, Πλατανιστάσσα , Άλωνα, Φτερικούδι, Ασκάς, Παλαιχώρι(Ο), Παλαιχώρι(Μ), Απλίκι, Φαρμακάς, Καμπί, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιά.

   2. Εικοσιένα (21) της Επαρχίας Λεμεσού: Κυπερούντα, Χανδριά, Αγρός, Αγρίδια, Κάτω Αμίαντος, Πελέντρι, Ποταμίτισσα, Δύμες, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Θεόδωρος, Κάτω Μύλος, Ζωοπηγή, Καλό Χωριό, Άγιος Παύλος, Άγιος Κωνσταντίνος, Συκόπετρα, Προφήτης Ηλίας, Αρακαπάς, Διερώνα, Επταγώνια, Λουβαράς, Ακαπνού.

   3. Δυο (2) της Επαρχίας Λάρνακας: Μελίνη, Οδού.

   Χωρίζεται σε τρεις Γεωργικές Περιφέρειες: 1. Κυπερούντα – Πελένδρι, 2. Καλό Χωριό – Οδού και 3. Παλαιχώρι – Αγρός

   Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

   1. Καθοδήγηση και εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων σε ατομικό επίπεδο, σε οργανωμένες διαφωτιστικές συγκεντρώσεις, σε συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με έντυπο διαφωτιστικό υλικό ή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν:
   · τις καλλιεργητικές πρακτικές
   · την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής
   · τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
   · την εφαρμογή μέτρων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος
   · την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
   · την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων

   2. Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν:
   · την προώθηση των κυβερνητικών αναπτυξιακών Σχεδίων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας
   · το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
   · τη νομοθεσία που προκύπτει από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου
   · τις δυνατότητες και προοπτικές δραστηριοποίησης στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής ή της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων

   3. Εφαρμογή και έλεγχος Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας που βασίζονται σε κοινοτική νομοθεσία

   4. Έλεγχος, παρακολούθηση πληθυσμών και περιοδική καταπολέμηση τρωκτικών (ποντίκα)

   5. Έλεγχος και παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων

   6. Διεξαγωγή επισκοπήσεων φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφικών κλάδων

   7. Επίβλεψη λειτουργίας και διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών

   8. Διεκπεραίωση εργασίας που ανατίθεται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή Ημικρατικούς Οργανισμούς

   9. Συνεργασία με Αγροτικές Οργανώσεις, Τοπικές Αρχές, Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών ή Οργανωμένα Σύνολα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αγροτών.

   10. Εκτιμήσεις ζημιών σε καλλιέργειες σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στο τομέα της γεωργίας.

Επίσης, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς, λειτουργεί το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης, όπου αγρότες και αγρότισσες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις που τους ενδιαφέρουν. Το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας (διανυκτέρευση και διατροφή) για 22 άτομα. Η αίθουσα διδασκαλίας και οι λοιποί χώροι εκτόνωσης έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)


- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Πίνακας Περιφερειών


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ