Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχέδια • Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019
 • Σχέδιο καταπολέμησης της ποντίκας
 • Σχέδιο παραχώρησης αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν από άκαιρες βροχοπτώσεις σε χορτομάζα σιτηρών ή ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών για σανοποίηση
 • Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών
 • Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για τις Πυρκαγιές
 • Εθνικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020
 • Αναθεωρημένο Εθνικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020
 • Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ)
 • Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς, αγροβιοτέχνες και επανεγκατασταθέντες γεωργούς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑΕ)
 • Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα Αγρινά
 • Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά


 • FACEBOOK

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

  Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ