Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Γραφείο Προσφορών


  Το Γραφείο Προσφορών είναι υπεύθυνο:

  · για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους Λειτουργούς του Τμήματος, ώστε να εφαρμόζονται πιστά οι Νομοθεσίες και οι Κανονισμοί σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
  · για την υποβολή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων που προνοεί η Νομοθεσία
  · παρακολούθηση και ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων
  · άνοιγμα και φύλαξη των προσφορών
  · διατήρηση αρχείου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Νάσω Πηλαβάκη στο τηλ. 22408539.FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς