Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Γραφείο Προσφορών


  Το Γραφείο Προσφορών είναι υπεύθυνο:

  · για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους Λειτουργούς του Τμήματος, ώστε να εφαρμόζονται πιστά οι Νομοθεσίες και οι Κανονισμοί σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
  · για την υποβολή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων που προνοεί η Νομοθεσία
  · παρακολούθηση και ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων
  · άνοιγμα και φύλαξη των προσφορών
  · διατήρηση αρχείου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Νάσω Πηλαβάκη στο τηλ. 22408539.FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ