Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Λογιστήριο


Επικοινωνία με το προσωπικό


ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 40 86 78

Ηλ. Διεύθυνση.: accountingdepartement@da.moa.gov.cyΠροσωπικό Λογιστηρίου

Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Σοφία Όξινου
22408584
Γραμματειακός Λειτουργός
soxinou@papd.mof.gov.cy
Βάσω Ανδρέου
22408582
Επιθεωρητής Γεωργίας
vandreou@da.moa.gov.cy
Άλκηστη Γεωργίου
22408581
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
ageorgiou@papd.mof.gov.cy
Στάλω Γιαλλουρίδου
22408585
Επιθεωρητής Γεωργίας Αορίστου χρόνου
sgiallouridou@da.moa.gov.cy


No documents foundFACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς