Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1568,08Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1165,82Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 953,36Kb)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΤΟΠΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1013,79Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 441,28Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 331,69Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 351,85Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 366,6Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λάρνακα για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 325,66Kb)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1428,13Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 2113,45Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1153,86Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1204,81Kb)
Επισκόπηση Πτηνοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 3634,2Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 846,18Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 843,86Kb)
Ντόπια Φυλή Βοοειδών Απογραφή 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 504,29Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 715,78Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 353,17Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 301,76Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 421,28Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 1340,08Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 1023,88Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 1027,09Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 2381,06Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 1185,87Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 1070,8Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 1999,53Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 4016,75Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 347,22Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 440,96Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 285,19Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 306,8Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 280,67Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λάρνακας για το έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 322,54Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 2185,49Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 2202,57Kb)
9η Επισκόπηση Πτηνοτροφίας - 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 3145,98Kb)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΤΟΠΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 741,68Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2016</span>] 2016
Επισκόπηση Πτηνοτροφίας 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 5835,54Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 971,48Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 2264,14Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 793,99Kb)
Γενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λάρνακας για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 296,07Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015
Αγελάδες Μέση Παραγωγή 2007-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 131,21Kb)
Ζωική Παραγωγή 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 105,25Kb)
Αξία Γάλακτος Κρεάτων Αυγών 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 535,3Kb)
Παραγωγή Γάλακτος 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 433,18Kb)
Παραγωγή Βοείου Κρέατος 2007-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 142,96Kb)
Αγελάδες Συνολική Παραγωγή Γάλακτος 2007-2011 (Μέγεθος Αρχείου: 132,11Kb)
Στατιστικά Ζωικής Παραγωγής μέχρι 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 327,5Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 1218,28Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 931,31Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 1378,66Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2011 (Μέγεθος Αρχείου: 1019,58Kb)
Εισαγωγές λιπασμάτων ανά μήνα για τα έτη 2011 και 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 909,75Kb)
Στατιστικά στοιχεία για τη Διάθεση σπόρων από το 2008 μέχρι το 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 138,21Kb)
Ντόπια Φυλή Βοοειδών Απογραφή 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 482,21Kb)
Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 1664,24Kb)
Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 2450,71Kb)
Έκθεση Εφαρμογής Μελισσοκομικού Προγράμματος 2011 – 2013 για το Έτος 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 111,76Kb)
Επισκόπηση Κονικλοτροφίας 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 1060,03Kb)
Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2012 (Μέγεθος Αρχείου: 735,03Kb)
Προστασία Πυρηνόκαρπων 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 339,14Kb)
Έκθεση των εργασιών του Τομέα Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 1527,22Kb)
Έκθεση 2013 Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου στον Τομέα Φυτοϋγείας (Μέγεθος Αρχείου: 557,1Kb)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2013</span>] 2013
Κυριότεροι Δείκτες του Γεωργικού Τομέα για το 2010 (Μέγεθος Αρχείου: 140,72Kb)


Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων