Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Στατιστικά ΣτοιχείαΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 366,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 441,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λάρνακα για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 325,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 351,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 331,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1204,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Πτηνοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 3634,2Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1568,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Κονικλοτροφίας 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1165,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018 (Μέγεθος Αρχείου: 953,36Kb)Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ