Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Στατιστικά ΣτοιχείαΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 421,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 353,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 301,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 366,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λεμεσού για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 441,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Λάρνακα για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 325,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Αμμοχώστου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 351,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓενική Επισκόπηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας στην Επαρχία Πάφου για το έτος 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 331,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝτόπια Φυλή Βοοειδών Απογραφή 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 504,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2015 (Μέγεθος Αρχείου: 715,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Κονικλοτροφίας 2013 (Μέγεθος Αρχείου: 846,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Κονικλοτροφίας 2014 (Μέγεθος Αρχείου: 843,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Κονικλοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 1027,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 2381,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2016 (Μέγεθος Αρχείου: 1070,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1428,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 2113,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Κονικλοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1153,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 1204,81Kb)Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ