Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020

 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • [Replication or Save Conflict]

 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων
 • Αιτήσεις φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχου σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού και ποιοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019

 • Έντυπα Μελισσοκομικού Μητρώου 2018-2019
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018

 • Έντυπα Μελισσοκομικού Μητρώου 2017-2018
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017

 • Αιτήσεις Σχεδίου Επιδότησης Δήμων Κοινοτήτων για κοπή προσβεβλημένων φοινικιών από ΚΡΚ
 • Αιτήσεις για το Μελισσοκομικό Μητρώο 2016-2017
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2016</span>] 2016

 • Αιτήσεις Ελέγχου Σπόρων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015

 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις Ελέγχου Ζωοτροφών
 • Αίτηση για Παραγωγή Πιστοποιημένου Πατατόσπορου
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2014</span>] 2014

 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
 • Αίτηση Συμμετοχής για την Εκπαίδευση Ανέργων
 • Αιτήσεις για εγγραφή Γεωπόνων
 • Αιτήσεις Χοιροτροφίας
 • Αιτήσεις Μέτρου ΚΟΑ 4
 • Αιτήσεις Μέτρου ΕΠΣΑ 3β - Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα
 • Αιτήσεις Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Παραγωγών Εσπεριδοειδών


 • FACEBOOK

  Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

  Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

  ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  BREXIT

  Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων