Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων
 • Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών - εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις για Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αιτήσεις Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων
 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις για αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών- Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις για Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων_ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας
 • Αιτήσεις για Βιολογική Παραγωγή


 • Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων


  ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

  FACEBOOK

  Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

  Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο