Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων
 • Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις για Πολλαπλασιαστικό Υλικό για τη Βιολογική Γεωργία
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών - εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
 • Hide details for [<h3><li> <a href="/moa/da/da.nsf/All/91DA396257D0AC70C2257B4E00385010?OpenDocument" class="simpletitle"><b>Α

 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • [Replication or Save Conflict]

 • Αιτήσεις Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων
 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχου σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού και ποιοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων
 • Αιτήσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ
 • Αιτήσεις Μέτρου ΚΟΑ 3
 • Αιτήσεις για αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών- Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Έντυπα Μελισσοκομικού Μητρώου 2018-2019


 • Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων


  FACEBOOK

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

  Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ