Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων
 • Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών - εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις για Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αιτήσεις Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων
 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις για αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών- Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις για Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων_ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας
 • Αιτήσεις για Βιολογική Παραγωγή
 • TRACES-2019/715 (EE) (IMSOC REGULATION) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΥΕΕ-PP, KYEE-COI, KYEE-D


 • Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων


  Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

  Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

  Χαλλουμι

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

  ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

  Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

  Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

  BREXIT

  ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  Αν δεις καπνό ή φωτιά

  FACEBOOK

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ