Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων
 • Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις για Πολλαπλασιαστικό Υλικό για τη Βιολογική Γεωργία
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών - εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις για Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αιτήσεις Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
 • Show details for [<h3><li> <a href="/moa/da/da.nsf/All/91DA396257D0AC70C2257B4E00385010?OpenDocument" class="simpletitle"><b>Α

 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων
 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχου σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού και ποιοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων
 • Αιτήσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ
 • Αιτήσεις Μέτρου ΚΟΑ 3
 • Αιτήσεις για αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών- Κλάδος Οπωροκηπευτικών


 • Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων


  FACEBOOK

  Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς