ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων • Αιτήσεις για αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού-Κλάδος Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις για Πολλαπλασιαστικό Υλικό για τη Βιολογική Γεωργία
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών - εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών
 • Αίτηση για αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών
 • Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας
 • Αιτήσεις για Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αιτήσεις Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
 • Hide details for [<h3><li> <a href="/moa/da/da.nsf/All/91DA396257D0AC70C2257B4E00385010?OpenDocument" class="simpletitle"><b>Α

 • Αιτήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • [Replication or Save Conflict]

 • Αιτήσεις Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 • Αιτήσεις Βιοκτόνων Προϊόντων
 • Αιτήσεις Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
 • Αιτήσεις φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχου σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού και ποιοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων
 • Αιτήσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ
 • Αιτήσεις Μέτρου ΚΟΑ 3
 • Αιτήσεις για αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών- Κλάδος Οπωροκηπευτικών


 • Αρχείο Έντυπων Αιτήσεων
  _______________________________________________
  © 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  Τμήμα Γεωργίας