Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Τμήματος Γεωργίας


Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Σωτηρούλλα Φλουρή
22408503
Γραμματειακός Λειτουργός
soflouri@papd.mof.gov.cy
Ελένη Ξήχειλου
22408502
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
exichilou@papd.mof.gov.cy
Χρυστάλω Χριστοφόρου
22408571
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
schristoforou@papd.mof.gov.cy
΄Ελενα Στασή
22408504
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
estasi@papd.mof.gov.cy
Μαριάννα Ελευθερίου
22408565
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
maeleftheriou@papd.mof.gov.cy
Ελένη Ουστά
22408572
΄Εκτακτος για γραφειακά καθήκοντα
eousta@papd.mof.gov.cy
Αποστόλα Αντωνίου
22408573
΄Εκτακτος για γραφειακά καθήκοντα
liantoniou@papd.mof.gov.cy
Γιαννούλα Λαζάρου
Εργάτρια


No documents foundFACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς