Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο - Διαγωνισμών που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του ΝόμουHide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 26/02/2020 Παροχή υπηρεσιών για τη διαμονή και φιλοξενία των μελών της Κριτικής Επιτροπής του 13ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 12/12/2019 Αιτήσεις για μεταπώληση Σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
 
- 12/12/2019 Προσφορές για εργασίες σποράς και καλλιέργειας στις περιοχές Αθαλάσσας , Κιβισιλίου και Μαθιάτη
 
- 11/11/2019 Προσφορά με Συνοπτικές Διαδικασίες για την Προμήθεια μιας Ημιαυτόματης Ετικεταριστικής μηχανής για την κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
 
- 11/11/2019 Προσφορά για την Προμηθεία και Εγκατάσταση μιας Συσκευής Απεσταγμένου - Απιονισμένου νερού για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
 
- 30/08/2019 Προσφορά ΑΔ 6/2019 με Ανοικτή Διαδικασία για την Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση τριών δεκτών Global Navigation Satellite System (GNSS)
 
- 30/08/2019 Προσφορά ΔΔ2/2019 με διαδικασία Διαπραγμάτευσης για αγορά σταφυλιών για τη κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
 
- 27/08/2019 Προσφορά ΑΔ 4/2019 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) στο εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας
 
- 22/07/2019 Προσφορά ΣΔ 18/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες για την αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
 
- 15/07/2019 Προσφορά για αγορά Χαρτοσακουλών με βαλβίδα για συσκευασία σπόρων σιτηρών
 
- 06/06/2019 Ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 20/02/2019 Προσφορά ΣΔ3/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της τελετης βράβευσης και των επίσημου δείπνου του 12ου Κυπριακού Οίνου που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 20/12/2018 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή Αφρωδών και Αεριούχων Αφροδών Οίνων για το Πρότυπο Οινοποιείο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας
 
- 18/09/2018 Προσφορά για τη Μεταφορά Σπόρων από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 18/09/2018 Προσφορά για ενοικίαση ενός βιαμηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 02/07/2018 Πώληση σκληρού σιταριού ποικιλίας "Ουρανία" που βρίσκεται στο σιλό του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
 
- 02/07/2018 Πώληση σπόρων σιταριού για επεξεργασία του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας
 
- 02/07/2018 Προσφορά για ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορτωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 24/05/2018 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 14/2018 για την πώληση ζώων για κρέας από τη Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 21/05/2018 Προμήθεια 12 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 04/04/2018 Προσφορά με Συνοπτικές Διαδικασίες για αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλώσιμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας
 
- 02/04/2018 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 8/2018 για μπαλάρισμα, συλλογή, μεταφορά και στοίβαγμα μπαλών σανού στη Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 28/11/2017 Προμήθεια 10 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 28/11/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 51/2017 για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 17/10/2017 Προσφορά για την αγορά μιας Συσκευής Απόσταξης για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
 
- 06/10/2017 Προσφορά για θεριζοαλωνισμό στις περιοχές Αθαλάσσας, Κιβισιλίου και Μαθιάτη
 
- 06/10/2017 Προσφορά για ενοικίαση βιομηχανικού φορτωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 06/10/2017 Προσφορά για Μεταφορά σπόρων από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 28/09/2017 Προσφορά για την προμήθεια χαρουπαλέυρου για την παρασκευή ποντικοδολώματος
 
- 21/09/2017 Προμήθεια 10 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 29/08/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 33/2017 για την κατασκευή μεταλλικών κλωβών μηδενικού απογαλακτισμού για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 10/08/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 34/2017 για την προμήθεια 13±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 09/08/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 35/2017 για την πώληση ζώων για κρέας από την Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 01/08/2017 Προσφορά για την αναβάθμιση του αμελκτικού συγκροτήματος στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 21/07/2017 Προσφορά για την προμήθεια γεωργικού ελκυστηρα ΣΔ17/2017
 
- 21/07/2017 Προσφορά ΣΔ14/2017 για τον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας της Κτηνοτροφικής Ζώνης Μενοίκου και της ευρύτερης περιοχής
 
- 21/07/2017 Προσφορά ΑΔ04/2017 για την προμήθεια Θεριζοαλωνιστικής
 
- 21/07/2017 Προσφορά ΑΔ02/2017 για την Aνέγερση Κέντρου Γεωργικών Επιδείξεων/ Εκπαιδεύσεων στην Αχέλεια στην Πάφο
 
- 21/07/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 28/2017 για την προμήθεια συσκευής υπερήχων (ultrasound) για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 23/06/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 27/2017 για την προμήθεια 13±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 24/04/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 21/2017 για την πώληση ζώων για κρέας από την Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 21/04/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 19/2017 για την προμήθεια 40±10 τόνων κριθαριου χύμα για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 21/04/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 20/2017 για την προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιαλευρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 20/04/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 16/2017 για μπαλάρισμα, συλλογή, μεταφορά και στοόβαγμα μπαλών σανού στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 20/04/2017 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 13/2017 για την πώληση ζώων για κρέας από την Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 19/04/2017 Προσφορά για τις Εκτυπώσεις και την Διαχείριση των Εκτυπώσεων για τις ανάγκες του 10ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου 2017, που θα διεξαχθεί στην Πάφο από τις 2-7 Μαϊου 2017
 
- 19/04/2017 Προσφορά για τη Διαμονή και Φιλοξενία των Μελών της Κριτικής Επιτροπής, Χωροθέτηση του Διαγωνιστικού Μέρους και της Τελετής Βράβευσης/ Επίσημου Δείπνου του 10ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου, Πάφος 2-7 Μαϊου 2017
 
- 06/02/2017 Προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 3/2017 για την προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 06/02/2017 Προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 2/2017 για την προμήθεια 40±10 τόνων κριθαριού χύμα για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 17/01/2017 Προμήθεια 8±2 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 03/11/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 46/2016 για την προμήθεια 40±10 τόνων κριθαριού χύμα για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 31/10/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 47/2016 για την προμήθεια 14±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 27/10/2016 Προμήθεια 8±2 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 25/10/2016 Προσφορά για Μεταπώληση Σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
 
- 21/10/2016 Αγορά ενός Αυτόματου Τιτλοδότη για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
 
- 14/10/2016 Προσφορά για την προμήθεια μόνιμων σταθμών δολώσεως ποντικοδολώματος για την καταπολέμηση της ποντίκας
 
- 04/10/2016 Προσφορά για πώληση Καρπών Αβοκάντο και Εσπεριδοειδών παραγωγής 2016 των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων Πάφου
 
- 27/09/2016 Προμήθεια χαρουπάλευρου για την παρασκευή ποντικοδολώματος
 
- 16/09/2016 Προσφορά για Αγορά Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Εργαστηρίου για την Επίδειξη της Διαδικασίας της Βαθμονόμησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (Ψεκαστήρων)
 
- 26/07/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 33/2016 για την προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου χύμα για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας
 
- 25/07/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 30/2016 για την προμήθεια και εγκατάσταση ταινίας (ιμάντα) διατροφής αιγοπροβάτων
 
- 22/07/2016 Πώληση Πρόβειου και Αιγινού Γάλακτος που παράγεται στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
 
- 21/07/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 31/2016 για την προμήθεια 40±10 τόνων κριθαριού χύμα για τις ανάγκες
 
- 01/06/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 25/2016 για την προμήθεια 13±4 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου χύμα για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 16/05/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια 40±10 τόνων κριθαριού χύμα για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 11/05/2016 Προσφορά για ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορτωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
 
- 11/05/2016 Προσφορά για Ξύλινα Παλέτα Στοιβάγματος Σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
 
- 19/04/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 18/2016 για το μπαλάρισμα, συλλογή, μεταφορά, και στοίβαγμα μπαλών σανού στους Κτηνοτροφικούς Σταθμούς Πάφου
 
- 05/04/2016 ΣΔ 16/2016- Πώληση σανού κτηνοτροφικού μπιζελιού του Σποροπαραγωγικού Κέντρου έκτασης 180 δεκαρίων στην περιοχή Μαθιάτη.
 
- 04/04/2016 Προμήθεια 8±2 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 30/03/2016 Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 14/2016 για μπαλάρισμα, συλλογή, μεταφορά και στοίβαγμα μπαλών σανού στους Κτηνοτροφικούς Σταθμούς Πάφου
 
- 21/03/2016 ΣΔ 12/2016- Προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου χύμα για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 17/03/2016 ΣΔ 11/2016- Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες για την πώληση ζώων για κρέας από τους Κτηνοτροφικούς Σταθμούς Πάφου
 
- 15/02/2016 ΣΔ 1/2016- Προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Βιοκτόνων για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου για το έτος 2016
 
- 18/01/2016 ΣΔ 2/2016- Προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου χύμα για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 04/01/2016 Προμήθεια Κυλινδρισμένου Κριθαριού και Σιταριού για την παραγωγή Ποντικοδολώματος
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 16/12/2015 Συντήρηση - Υποστήριξη Λογισμικού ArcGIS για τον Κλάδο Αμπελουργίας Οινολογίας
 
- 26/10/2015 Προμήθεια μιας (1) συσκευής θερμοθεραπείας φυτικού υλικού
 
- 22/10/2015 Προσφορά για την προμήθεια χαρουπαλέυρου για την παραγωγή του ποντικοδολώματος
 
- 20/10/2015 Προμήθεια ενός (1) Biological Safety Cabinet (Laminar Air Flow Hood)
 
- 19/10/2015 Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
 
- 16/10/2015 ΣΔ 50/2015- Προμήθεια 15±5 τόνων εκχυλισμένου καβουρδισμένου σογιάλευρου χύμα για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
 
- 14/10/2015 Προμήθεια και Εγκατάσταση Γεωργικού Εξοπλισμού για το Πρότυπο Οινοποιείο του Κλάδου Αμπελουργίας
 
- 14/10/2015 Περίφραξη του Υποδειγματικού Αμπελώνα στο Ζακάκι του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
 
- 28/09/2015 ΣΔ 45/2015- Προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες για την πώληση ζώων για κρέας από τον Κτηνοτροφικό Σταθμό Αχέλειας
 


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο