Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΑΔ 4/2019
Προσφορά ΑΔ 4/2019 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) στο εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
πιο φτηνή
27/08/2019

ΑΔ6/2019
Προσφορά ΑΔ 6/2019 με Ανοικτή Διαδικασία για την Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση τριών δεκτών Global Navigation Satellite System (GNSS)
Ανοικτή Διαδικασία
30/08/2019

ΔΔ2/2019
Προσφορά ΔΔ2/2019 με διαδικασία Διαπραγμάτευσης για αγορά σταφυλιών για τη κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
30/08/2019

ΣΔ 29/2019
Προσφορά με Συνοπτικές Διαδικασίες για την Προμήθεια μιας Ημιαυτόματης Ετικεταριστικής μηχανής για την κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
Συνοπτικές Διαδικασίες
11/11/2019

ΣΔ 35/2019
Προσφορά για την Προμηθεία και Εγκατάσταση μιας Συσκευής Απεσταγμένου - Απιονισμένου νερού για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
Συνοπτικές Διαδικασίες
11/11/2019

ΣΔ 54/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/05/2020Αρχείο


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου