Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
Σ.Δ 10/2018
Πώληση σκληρού σιταριού ποικιλίας "Ουρανία" που βρίσκεται στο σιλό του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
Η πιο συμφέρουσα τιμή
02/07/2018

Σ.Δ 7/2018
Πώληση σπόρων σιταριού για επεξεργασία του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας
Η πιο συμφέρουσα τιμή
02/07/2018

Σ.Δ 12/2018
Προσφορά για ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορτωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
Η πιο συμφέρουσα τιμή
02/07/2018

ΣΔ 13/2018
Προμήθεια 12 τόνων συμπήκτων (pellets) αμνοεριφίων για τις ανάγκες των Κτηνοτροφικών Σταθμών Πάφου
Συνοπτική
Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή
21/05/2018

ΣΔ 8/2018
Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 8/2018 για μπαλάρισμα, συλλογή, μεταφορά και στοίβαγμα μπαλών σανού στη Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
Συνοπτική
Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή
02/04/2018

ΣΔ 14/2018
Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες αρ. Σ.Δ. 14/2018 για την πώληση ζώων για κρέας από τη Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας
Συνοπιτκή
Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή
24/05/2018

ΣΔ 19/2018
Προσφορά για τη Μεταφορά Σπόρων από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο
18/09/2018

ΣΔ 12/2018
Προσφορά για ενοικίαση ενός βιαμηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
18/09/2018

ΣΔ9/2018
Προσφορά με Συνοπτικές Διαδικασίες για αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλώσιμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας
Συνοπτικές διαδικασίες
04/04/2018Αρχείο


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων