Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
Α.Δ. 3/2020
Πώληση σπόρων σιταριού για επεξεργασία, του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η υψηλότερη τιμή που πληροί τις απαιτούμενες προυποθέσεις
24/06/2020

ΣΔ 17/2020
ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συνοπτική Διαδικασία
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει συνολικής τιμής
23/06/2020

ΔΔ 2/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση ενος φούρνου χρωματογραφικών στηλών για το σύστημα υγρής χρωματογραφίας SHIMADZU, στο εργαστήριο του κλάδου αμπελουργίας και οινολογίας
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει συνολικής τιμής για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
03/07/2020

Σ.Δ 02/2020
Εφαρμογή φυτοπρστατευτικών στις περιοχές Αθαλάσσας και Κιβισιλιού και καλλλιέργειας στην περιοχή Μαθιάτη
Συνοπτική Διαδικασία
Οι προσφορές κρίνονται λογικές και συμφέρουσες
17/01/2020

Σ.Δ. 07/2021
Προσφορά για αγορά Χαρτοσακούλων με βαλβίδα για συσκευασία σπόρων σιτηρών
Συνοπτική Διαδικασία
Η οικονομική προσφορά της εταιρείας AMELCO INDUSTRIES LTD
23/02/2021

Σ.Δ. 06/2021
Προσφορά για αγορά σακουλών bigbag πολυπροπυλενίου για συσκευασία σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
Συνοπτική Διαδικασία
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
16/02/2021

Σ.Δ. 05/2021
Προμήθεια συγκροτήματος εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών σε συσκευασίες σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
Συνοπτική Διαδικασία
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής
16/02/2021Αρχείο


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ