Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΣΔ 19/2018
Προσφορά για τη Μεταφορά Σπόρων από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο
18/09/2018

ΣΔ 12/2018
Προσφορά για ενοικίαση ενός βιαμηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
18/09/2018

ΣΔ9/2018
Προσφορά με Συνοπτικές Διαδικασίες για αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλώσιμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας
Συνοπτικές διαδικασίες
04/04/2018

ΣΔ 33/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παραγωγή Αφρωδών και Αεριούχων Αφροδών Οίνων για το Πρότυπο Οινοποιείο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας
Συνοπτικό διαδικασίες
20/12/2018Αρχείο


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής