Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΣΔ3/2019
Προσφορά ΣΔ3/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της τελετης βράβευσης και των επίσημου δείπνου του 12ου Κυπριακού Οίνου που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία
Συνοπτικές Διαδικασίες
20/02/2019

ΣΔ19/2019
Ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
χαμηλότερη τιμή
06/06/2019

ΣΔ21/2019
Προσφορά για αγορά Χαρτοσακουλών με βαλβίδα για συσκευασία σπόρων σιτηρών
15/07/2019

ΣΔ 18/2019
Προσφορά ΣΔ 18/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες για την αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
Συνοπτικές διαδικασίες
22/07/2019Αρχείο


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ