Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΣΔ19/2019
Ενοικίαση ενός βιομηχανικού φορωτήρα στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο
χαμηλότερη τιμή
06/06/2019

ΣΔ21/2019
Προσφορά για αγορά Χαρτοσακουλών με βαλβίδα για συσκευασία σπόρων σιτηρών
15/07/2019

ΣΔ 18/2019
Προσφορά ΣΔ 18/2019 με Συνοπτικές Διαδικασίες για την αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
Συνοπτικές διαδικασίες
22/07/2019

ΑΔ 4/2019
Προσφορά ΑΔ 4/2019 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) στο εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
πιο φτηνή
27/08/2019

ΑΔ6/2019
Προσφορά ΑΔ 6/2019 με Ανοικτή Διαδικασία για την Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση τριών δεκτών Global Navigation Satellite System (GNSS)
Ανοικτή Διαδικασία
30/08/2019

ΔΔ2/2019
Προσφορά ΔΔ2/2019 με διαδικασία Διαπραγμάτευσης για αγορά σταφυλιών για τη κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας
30/08/2019Αρχείο


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ