Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους δεν υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΣΔ 54/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
09/05/2020

ΣΔ 4/2020
Παροχή υπηρεσιών για τη διαμονή και φιλοξενία των μελών της Κριτικής Επιτροπής του 13ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου
Συνοπτική Διαδικασία
Πιο συμφέρουσα τιμή
26/02/2020

ΣΔ 17/2020
ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συνοπτική Διαδικασία
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει συνολικής τιμής
23/06/2020

ΔΔ 2/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση ενος φούρνου χρωματογραφικών στηλών για το σύστημα υγρής χρωματογραφίας SHIMADZU, στο εργαστήριο του κλάδου αμπελουργίας και οινολογίας
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει συνολικής τιμής για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
03/07/2020

Α.Δ. 3/2020
Πώληση σπόρων σιταριού για επεξεργασία, του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η υψηλότερη τιμή που πληροί τις απαιτούμενες προυποθέσεις
24/06/2020

Σ.Δ 02/2020
Εφαρμογή φυτοπρστατευτικών στις περιοχές Αθαλάσσας και Κιβισιλιού και καλλλιέργειας στην περιοχή Μαθιάτη
Συνοπτική Διαδικασία
Οι προσφορές κρίνονται λογικές και συμφέρουσες
17/01/2020

Σ.Δ 7/2020
Προσφορά για ξύλινα παλέτα στιβάγματος σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
Συνοπτική Διαδικασία
Η τιμή κρίνεται λογική και συμφέρουσα
09/03/2020Αρχείο


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο