Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΑΔ 9/2018
Προσφορά ΑΔ 9/2018 με ανοικτή διαδικασία για την εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας/Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
18/07/2018

ΑΔ 8/2018
Προσφορά ΑΔ 8/2018 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας (Gas Chromotography) για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
18/07/2018

ΑΔ12/2018
Προμήθεια, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση και Συντήρηση ενός Συστήματος Αναλυτή Οίνων Ταχείας Σάρωσης και ενός Ηλεκτρονικού Πυκνομέτρου για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας
Ανοικτή
Τιμή/Κόστους
06/08/2018

ΑΔ 15/2018
Αιτήσεις για Μεταπώληση Σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
18/09/2018Αρχείο


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ