Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου
Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΑΔ 11/2018
Προσφορά ΑΔ 11/2018 με Ανοικτή Διαδικασία για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ενός Συστήματος Φασματοσκοπίας Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας (ICP-MS) για τον Κλάδο Εργαστηριακών Αναλύσεων
Ανοικτή Διαδικασία
06/03/2019

Α.Δ. 2/2019
Πώληση 155,5 τόνων σιταριού και κριθαριού για επεξεργασία του Σποροπαραγωγικού Κέντρου αφού κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση ως πιστοποιημένοι σπόροι
Ανοικτή διαδικασία
Υψηλότερη τιμή που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
18/04/2019

Σ.Δ. 4/2019
Πώληση σκληρού σιταριού του Σποροπαραγωγικού Κέντρου έκτασης 190 δεκαρίων στην περιοχή Μαθιάτη
Συνοπτική διαδικασία
18/04/2019

Σ.Δ. 5/2019
Προσφορά για ξύλινα παλέτα στοιβάγματος σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
18/04/2019Αρχείο


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ