Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου




Αρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΑΔ 9/2018
Προσφορά ΑΔ 9/2018 με ανοικτή διαδικασία για την εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας/Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
18/07/2018

ΑΔ 8/2018
Προσφορά ΑΔ 8/2018 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας (Gas Chromotography) για το εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας
Ανοικτή Διαδικασία
18/07/2018

ΑΔ12/2018
Προμήθεια, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση και Συντήρηση ενός Συστήματος Αναλυτή Οίνων Ταχείας Σάρωσης και ενός Ηλεκτρονικού Πυκνομέτρου για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας
Ανοικτή
Τιμή/Κόστους
06/08/2018

ΑΔ 15/2018
Αιτήσεις για Μεταπώληση Σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου
18/09/2018



Αρχείο


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων