Επικοινωνία  

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες"

13/07/2020

Η ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ" σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν τη 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.2 - "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες" που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού 2014-2020. Τα σχετικά έντυπα παρουσιάζονται στο σύνδεσμο : https://www.anelem.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bc/


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε αρχείο Acrobat Ανακοίνωση 2ης Προκήρυξης 19_2_2.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 454,78Kb)

Back To Top