Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

Τελευταία Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια: α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι (β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης

Τελευταία Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΣΗΣΕΩΝ Καθεστώς 19.2 – Δράςη 19.2.2: « Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Τελευταία Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 19.2.2 της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ»  

Τελευταία Νέα Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 19.2.2 της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ»

Τελευταία Νέα NΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Τελευταία Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: « Δράσης Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EUROPEAN EVALUATION NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020