Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

Τελευταία Νέα Ανακοίνωση προκύρηξης- Μέτρο 7 "Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές" για τις κοινότητες του Ακάμα

Τελευταία Νέα Εγκύκλιος Β.Γ. - ΒΓ 1/2017 για προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων και κονδύλων πατάτας) για χρήση στη βιολογική γεωργία

Τελευταία Νέα NΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Προκήρυξης - Καθεστώς 16.4: "Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές"

Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες"

Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Προκήρυξης- Δράση 19.2.3.1 "Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης"

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EUROPEAN EVALUATION NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020