Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Αλιευτικοί Πόροι


Επισκόπηση Αλιευτικού Τομέα της Κύπρου


Ο αλιευτικός τομέας της Κύπρου αποτελείται από την παράκτια αλιεία, την αλιεία τρατών βυθού και την αλιεία πολυδύναμων σκαφών.


Η παράκτια αλιεία διεξάγεται με μικρές, ξύλινες συνήθως βάρκες, μήκους 4 έως 12 μέτρων, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως στατικά δίχτυα (δίχτυα που δεν μετακινούνται αλλά οι οργανισμοί συλλαμβάνονται σε αυτά), παραγάδια βυθού (αγκιστρωτά στατικά εργαλεία, που αλιεύουν με την χρήση δολώματος) και παγίδες.


Η πολυδύναμη αλιεία εξασκείται από σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούν, εκτός από τα εργαλεία της παράκτιας αλιείας, παραγάδια επιφάνειας για αλιεία ξιφία και τόνου.


Η αλιεία με τράτα βυθού ασκείται από σιδερένια σκάφη μήκους άνω των 18 μέτρων. Αποτελεί αποδοτικό αλιευτικό εργαλείο και έχει τη μορφή κωνικού σάκου. Σύρεται από το αλιευτικό σκάφος με δύο συρματόσχοινα δεμένα αμφότερα σε πλάκες (πόρτες) που βοηθούν να παραμείνει το στόμιο του εργαλείου ανοιχτό. Κατά την αλίευση η τράτα ακουμπά στον πυθμένα και συλλέγει τα αλιεύματα στο ακραίο μέρος του σάκου που έχει και το μικρότερο άνοιγμα διχτυού.


Εκτός από την επαγγελματική αλιεία, στα νερά της Κύπρου εξασκείται και ερασιτεχνική αλιεία είτε από την ακτή είτε από σκάφος με τη χρήση παραγαδιών, καθετών, ψαροντούφεκου κλπ., ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο άδειας.

Τα κύρια αλιευτικά αποθέματα που στοχεύει ο αλιευτικός τομέας της Κύπρου μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες, τα βυθόβια και τα μεγάλα πελαγικά είδη. Τα μικρά πελαγικά είδη (πχ. σαρδέλα, σαυρίδι, κολιός κλπ.) δεν είναι στοχευόμενα αποθέματα. Τα βυθόβια είδη στοχεύονται κυρίως από την παράκτια αλιεία και την αλιεία τράτων βυθού και περιλαμβάνουν είδη όπως είναι η μαρίδα, η βόππα, το μπαρμπούνι, η στρίλια, το λυθρίνι, ο σορκός, το φαγκρί, η συναγρίδα, ο ορφός, το χταπόδι και άλλα. Τα μεγάλα πελαγικά είδη στοχεύονται από τα πολυδύναμα σκάφη και περιλαμβάνουν είδη όπως ο μακρύπτερος τόνος ή τονάκι, ο ερυθρός τόνος και ο ξιφίας.

Η ετήσια συνεισφορά της θαλάσσιας αλιείας στην κυπριακή οικονομία είναι σχετικά χαμηλή και υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου στα € 7.4 εκ. με την ολική ετήσια κυπριακή παραγωγή ψαριών από τη θαλάσσια αλιεία να κυμαίνεται γύρω στους 1200 τόνους. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση των αλιευτικών προϊόντων στην Κύπρο ανέρχεται περίπου στα 20 κιλά. Παρόλα αυτά, ο αλιευτικός τομέας στην Κύπρο θεωρείται σημαντικός, κυρίως γιατί προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε παράκτιες περιοχές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει υγιεινά προϊόντα στους καταναλωτές. Στην Κύπρο απασχολούνται περίπου 1276 άτομα άμεσα ως αλιείς, εκ των οποίων 803 είναι πλήρους απασχόλησης και 473 μερικής απασχόλησης.

Ο αλιευτικός τομέας της Κύπρου αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας, που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η υπεραλίευση ορισμένων βυθόβιων και πελαγικών ειδών, η χαμηλή παραγωγικότητα των νερών της περιοχής, ο περιορισμός των αλιευτικών πεδίων της Κύπρου λόγω της Τουρκικής κατοχής, η ελλιπείς επαγγελματική κατάρτισή των ψαράδων σε σύγχρονες μεθόδους αλιείας και ναυσιπλοΐας καθώς και η προτίμηση των καταναλωτών σε συγκεκριμένα είδη ψαριών σε συνδυασμό με την δυσκολία τους να δεχθούν νέα είδη. Επιπλέον η αυξανόμενη παρουσία ξενικών ειδών, οξύνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την αλιεία. Υπάρχει επίσης ανάγκη για βελτίωση του συστήματος εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων.No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT