Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


***Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλ. Δραστηριοτήτων - Διααφοροποίηση προυποθέσεων ένταξης Δικαιούχων στο Σχέδιο*** - 15/04/2020 08:28:24


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι προϋποθέσεις ένταξης Δικαιούχων στο πιο πάνω Σχέδιο ως ακολούθως:

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι: Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά (ενεργή άδεια αλιείας) και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2018 και 2019.

Σε περίπτωση που ένα σκάφος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η περίοδος που το σκάφος θα πρέπει να έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα θα είναι το κατά αναλογία ποσοστό των 120 ημερών στη θάλασσα των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Επισυνάπτεται η ολοκληρωμένη αναθεωρημένη προκήρυξη του Σχεδίου και η Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Προσωρινής Παύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ και στο τηλ.: 22807848.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοινωση Προσκλησης_ΣχέδιοΠροσωρινήςΠαύσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 160,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 1_Αίτηση_ΣχέδιοΠροσωρινήςΠαύσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 341,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα 2_Συμφωνία.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 246,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πρόσκληση_Σχέδιο Προσωρινής Παύσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 356,42Kb)
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT