Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Αλιευτικοί Πόροι


Κλάδος Προσφορών και Οικονομικών Διεργασιών


Ο Κλάδος έχει την ευθύνη για το συντονισμό των Δημοσίων Συμβάσεων που προκηρύσσει το Τμήμα, καθώς και την ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους αρμόδιους Λειτουργούς για την πιστή εφαρμογή του πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις. Επίσης, παρακολουθεί και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) και υποβάλλει μέσω αυτού τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που προνοεί η σχετική Νομοθεσία.


Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία οικονομικών δεδομένων, με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα και της μεταποιητική βιομηχανίας.


Χειρίζεται επίσης θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων στην αλιεία.


Κύριο μέλημα του Κλάδου, είναι όλες οι πιο πάνω διαδικασίες να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και με γνώμονα πάντοτε την εδραίωση της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT