Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Έλεγχος και Διαρθρώσεις


ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ


Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ελέγχου (ΕΚ) 1224/2009 και (ΕΕ) 404/2011 και με σκοπό να θεσπιστεί ένα νέο και ολοκληρωμένο καθεστώς ελέγχου της αλιείας αλλά και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περι Αλιείας Νόμου Κεφ. 135 και Νόμους του 1961 μέχρι 2007, γίνονται επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς.







Σήμανση Αλιευτικών Σκαφών
Έγγραφα επί των αλιευτικών σκαφών
Επιβίβαση και αποβίβαση από τα σκάφη
Σήμανση Αλιευτικών Εργαλείων







Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

MELTEMI

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας