Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Υδατοκαλλιέργεια


Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια


Στην Κύπρο υπάρχουν αδειοδοτημένα τρία ιδιωτικά εκκολαπτήρια θαλασσινών ειδών, ένα εκκολαπτήριο-εκτροφείο θαλασσίων γαρίδων στην ξηρά και εννιά μονάδες πάχυνσης μεσογειακών ειδών, σε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας.

Όλες οι μονάδες πάχυνσης θαλάσσιων ψαριών λειτουργούν με τη μέθοδο εκτροφής σε κλουβιά ανοικτής θάλασσας, σε απόσταση 1-4 χιλιόμετρα από την ξηρά και σε βάθος νερού που κυμαίνεται από 20 έως 70 μέτρα. Αυτή η μέθοδος εκτροφής επιλέγηκε για περιβαλλοντικούς λόγους, αφού θεωρείται ότι προκαλεί τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και για οικονομικούς λόγους λόγω της πολλαπλής χρήσης της παραθαλάσσιας ζώνης και της μη διαθεσιμότητας των παράκτιων περιοχών.

Τα τέσσερα εκκολαπτήρια θαλάσσιων ψαριών / γαρίδων λειτουργούν επί εντατικής βάσης σε παραλιακές περιοχές γεωργικής ζώνης. Η μονάδα εκτροφής γαρίδων είναι μοναδική στο είδος της στη Μεσόγειο λόγω της βιοτεχνολογίας που έχει αναπτύξει και η εκτροφή γίνεται σε χερσαίες δεξαμενές.

Τα σημαντικότερα είδη θαλάσσιων ψαριών που καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαυράκι (Dicentrarchus labrax), σε ποσοστό περίπου 66% και 33% της ολικής παραγωγής, αντίστοιχα. Σε μικρότερο βαθμό καλλιεργούνται και κάποια άλλα είδη όπως ο κρανιός (Argyrosomus regius), η προσφυγούλα (Siganus rivulatus), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το κυπριακό φαγκρί (Pagrus pagrus) και το γιαπωνέζικο φαγκρί (Pagrus major). Το είδος της γαρίδας που καλλιεργείται στην Κύπρο είναι η ινδική γαρίδα (Parapenaeus indicus). Η συνολική ετήσια παραγωγή για το 2018 ανήλθε σε 7.303 τόνους εκ των οποίων 4.885 τόνοι τσιπούρα, 2.389 τόνοι λαβράκι και 28 τόνοι γαρίδα. Η συνολική αξία υπολογίζεται σε περίπου €38.6 εκατ.

Οι τρεις ιχθυογεννητικοί σταθμοί θαλάσσιων ψαριών καθώς και η μονάδα παραγωγής γαρίδων λειτουργούν επί εντατικής βάσης χρησιμοποιώντας χερσαίες εγκαταστάσεις σε παράκτιες περιοχές. Η συνολική ετήσια παραγωγή τους κατά το 2018 ανήλθε περίπου σε 28,4 εκατομμύρια ιχθύδια. Η συνολική αξία της παραγωγής των ιχθυογεννητικών σταθμών / εκκολαπτηρίων υπολογίζεται σε € 4.7 εκατ.

Η πλειονότητα της παραγωγής επιτραπέζιου μεγέθους ψαριού της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας προορίζεται για εξαγωγή με 67% της παραγωγής του 2018 να εξάγεται κυρίως σε τρίτες χώρες αλλά και στην ΕΕ. Επίσης το 31% της παραγωγής ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακίου από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς εξήχθησαν ως επί το πλείστον σε τρίτες χώρες.

Στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν (βλέπε επισυναπτόμενα) παρουσιάζεται η παραγωγή και οι εξαγωγές θαλασσινών ψαριών επιτραπέζιου μεγέθους και γόνου για το έτος 2018.


Μέγεθος ιχθυοτροφείων: Οι μονάδες κλωβών ανοικτής θάλασσας έχουν άδεια λειτουργίας από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για παραγωγή που κυμαίνεται από 300-1700 τόνους/χρόνο/μονάδα. Η παραγωγή των εκκολαπτηρίων κυμαίνεται μεταξύ 5-10 εκατομμυρίων ιχθυδίων/χρόνο/μονάδα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠίνακας 2 Παραγωγή _ποσότητα και αξία_ γόνου θαλασσινών ψαριών για το 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠίνακας 1 Παραγωγή Θαλασσινών Ψαριών Επιτραπέζιου Μεγέθους για το 2018.pdf


No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Εξετάσεις για θέσεις επιθεωρητών ΤΑΘΕ 2020

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES