Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Αλιευτικοί Πόροι


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου συλλογής δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπό την Κύπρο, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 199/2008.

Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα αλίευσης και αλιευτικής προσπάθειας, βιολογικά δεδομένα για τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και δεδομένα για την οικονομική κατάσταση του αλιευτικού στόλου, της υδατοκαλλιέργειας και του τομέα της μεταποίησης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία επιστημονικών μελετών και εκθέσεων σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων, των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων και τη σχέση μεταξύ των αλιευτικών στόλων και των υπό εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων. Βάσει των μελετών και εκθέσεων παρέχεται η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική συμβουλή για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

Τα εθνικά προγράμματα εργασίας για τη συλλογή δεδομένων βασίζονται σε νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Από το 2014 τα εθνικά προγράμματα στηρίζονται οικονομικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020.- Εγχειρίδια
- Ετήσιες Εκθέσεις
- Νομικό Πλαίσιο
- Σχετικές ΣυναντήσειςΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT