ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αλιευτικοί Πόροι


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου συλλογής δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπό την Κύπρο, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 199/2008.

Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα αλίευσης και αλιευτικής προσπάθειας, βιολογικά δεδομένα για τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και δεδομένα για την οικονομική κατάσταση του αλιευτικού στόλου, της υδατοκαλλιέργειας και του τομέα της μεταποίησης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία επιστημονικών μελετών και εκθέσεων σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων, των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων και τη σχέση μεταξύ των αλιευτικών στόλων και των υπό εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων. Βάσει των μελετών και εκθέσεων παρέχεται η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική συμβουλή για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

Τα εθνικά προγράμματα εργασίας για τη συλλογή δεδομένων βασίζονται σε νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Από το 2014 τα εθνικά προγράμματα στηρίζονται οικονομικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020.- Εγχειρίδια
- Ετήσιες Εκθέσεις
- Νομικό Πλαίσιο
- Σχετικές ΣυναντήσειςΠίσω


_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών