Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Μελέτες / Εκθέσεις


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΘΕ - DFMR IT STRATEGY)


To ΤΑΘΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεων του προς τη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) είναι υποχρεωμένο να υλοποιήσει/αναβαθμίσει νέα/υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ώστε να τηρούνται πλήρως οι Κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διαχείριση του αλιευτικού στόλου και των αποθεμάτων λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα μέσω του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την προστασία των αλιευτικών πόρων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα καθώς επίσης και στην εφαρμογή των Εθνικών διατάξεων.

Στα πλαίσια του πιο πάνω και με την ολοκλήρωση της «Μελέτης Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής στο ΤΑΘΕ» ως αποτέλεσμα υλοποίησης σχετικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε πληροφοριακά συστήματα και ετοιμασία προδιαγραφών για προκήρυξη διαγωνισμού» το ΤΑΘΕ προβαίνει σε ενέργειες εφαρμογής της Στρατηγικής που υιοθετήθηκε ώστε να καλυφθούν τα κενά και ελλείψεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες ή/και δραστηριότητες του ΤΑΘΕ που εκτελούνται με μη αυτόματο τρόπο καθώς τα υφιστάμενα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι αυτόνομα και μεμονωμένα, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης τους ώστε να λειτουργούν ως ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα.

Στην πάροδο του χρόνου, αναπτύχθηκαν πολλά διαφορετικά συστήματα ξεχωριστά με στόχο την εφαρμογή προνοιών συγκεκριμένων κανονισμών ή αναγκών του τμήματος και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και χωρίς ενσωμάτωση με τα άλλα υπάρχοντα συστήματα δημιουργώντας έτσι μια τεχνολογική «συμφόρηση».

Η απουσία κατάλληλου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα είναι καταχωρημένη όλη η πληροφόρηση που αφορά στις αλιευτικές δραστηριότητες και που μέσω αυτού θα είναι δυνατή η διενέργεια διασταυρωμένων ελέγχων (Σύστημα Επικύρωσης – Validation System) κρίνεται απαραίτητη.

Η περαιτέρω χρήση του συστήματος με τη χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών που θα προσφέρει, θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας για υποβολή αναφορών βάσει των σχετικών Κανονισμών.

Επιπρόσθετα, μέσω του portal θα παρέχονται ψηφιακά πλέον στον πολίτη οι υπηρεσίες που αφορούν στο ΤΑΘΕ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat DFMR_IT Strategy_Greek.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1453,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
DFMR_IT Strategy_ΕΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1138,14Kb)No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Επίτροπος Διοικήσεως - Κώδικας Πρακτικής

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT