Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Αλιευτικοί Πόροι


Κλάδος Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών

Είναι υπεύθυνος για:

· Θέματα που συζητούνται στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου «Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική Αλιείας»,
· Το συντονισμό μεταξύ ΤΑΘΕ και Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ σε θέματα αλιείας,
· Θέματα αλιείας που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
· Το συντονισμό και ετοιμασία ενημερωτικών σημειωμάτων για τον Υπουργό στα πλαίσια των Συμβουλίων Υπουργών Γεωργίας/Αλιείας,
· Την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT),
· Θέματα που άπτονται της Κοινής Οργάνωσης Αγορών αλιευτικών προϊόντων (ΚΟΑ), περιλαμβανομένων των κοινών προδιαγραφών εμπορίας, των εμπορικών ονομασιών, των εγγεγραμμένων αγοραστών, των οργανώσεων παραγωγών κλπ.,
· Την εφαρμογή της πολιτικής του Τμήματος για τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια (RACs), κυρίως αυτό που αφορά τη Μεσόγειο (RACMED),
· Την έρευνα και εφαρμογή μέτρων σε ότι αφορά τα ξενικά είδη αλιευμάτων,
· Την έρευνα για την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων,
· Την έρευνα, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την ερασιτεχνική αλιεία και την ερασιτεχνική αλιεία στα πλαίσια τουριστικής δραστηριότητας,
· Την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού.No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT