Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Έλεγχος και Διαρθρώσεις


ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Για να εξασφαλιστεί ότι οι Κανόνες Αλιείας εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες κράτη μέλη αλλά και για να εναρμονιστεί ο τρόπος που οι παραβάσεις λαμβάνουν πρόστιμα, η ΕΕ έχει καθιερώσει ένα κατάλογο σοβαρών παραβάσεων των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Οι χώρες κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάμβάνουν στη Νομοθεσία τους αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι Κανόνες τηρούνται. Από τον Ιανουάριο του 2012, οι χώρες Κράτη Μέλη έχουν εισάγει ένα σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις (Κ.Δ.Π. 403/2014 - 2ο Διάταγμα του 2014).

Επιπρόσθετα Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει προβεί στην σύνταξη Οδηγού επιβολής προστίμων για παραπτώματα και παραβάσεις της Νομοθεσίας κατά την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ο οδηγός δεν είναι εξαντλητικός, ούτε αποτελεί μέρος της Νομοθεσίας. Ο οδηγός βασίζεται στο σύνολο των Νομοθεσιών που αφορούν την άσκηση αλιευτικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, στις περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληροφοριακό ή και άλλο υλικό που αφορούν στις παραβάσεις και κυρώσεις θα βρείτε αναρτημένα κάτω από το Πεδίο"Επισυναπτόμενα" στην αρχική σελίδα.No documents found
Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

MELTEMI

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας