Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - 24/04/2023 08:47:40 am


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) δύο (2) εμπειρογνωμόνων, για σκοπούς κάλυψης αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027.

Στο πλαίσιο του πιο πάνω Νόμου, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 ο Πίνακας που ακολουθεί, στον οποίο περιλαμβάνονται οι αιτητές που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, όπως αυτά είχαν καθοριστεί στην προκήρυξη των θέσεων που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 218 ημερομηνίας 24/02/2023. Τα προσόντα των αιτητών, έχουν αξιολογηθεί και μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της εν λόγω προκήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του πιο πάνω Νόμου (Ν.70(I)/2016), πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, κατά́ της σειράς κατάταξης του στον κατάλογο, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημέρων από́ την ημερομηνία δημοσίευσης του προκαταρκτικού́ καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

1.Α. .Ένα (1) Λειτουργό Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.


Α/ΑΑρ. Δελτίου ΤαυτότηταςΣυνολική Βαθμολογία
1ΧΧ9637
18.6
2ΧΧΧ6981
10
3ΧΧΧ6159
9
4ΧΧ3934
9
5ΧΧ7277
8

1.Β. Ένα (1) Λειτουργό Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Πληροφορικής.

Α/ΑΑρ. Δελτίου ΤαυτότηταςΣυνολική Βαθμολογία
1ΧΧ118618.6
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας - Προκατάρτικός Κατάλογος.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 347,98Kb)
Πολιτικη Προστασίας ΤΑΘΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης