ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ιστορικό


Η σχέση των Κυπρίων με τη θάλασσα χρονολογείται από τις πρωϊμότερες φάσεις του πολιτισμού της Κύπρου, αφού οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού αφίχθηκαν στο νησί από τη θάλασσα. Στοιχεία από τις πιο πρόσφατες ανασκαφές καθορίζουν αυτές τις φάσεις στην 9η χιλιετία Π.Χ. Από την περίοδο αυτή η σχέση και το ενδιαφέρον του Κύπριου για τη θάλασσα παραμένει και διαφαίνεται μέσα από τις αποτυπώσεις της τέχνης (αγγειοπλαστική, κοσμηματοποιϊα) αλλά και μέσω σωρείας άλλων τεκμηρίων.Μετά την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, το νεοσυσταθέν Κυπριακό κράτος θεώρησε την αλιεία ως ένα στόχο ανάπτυξης και την περιέλαβε στην οικονομική αναπτυξιακή του πολιτική. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η ίδρυση το 1964 του Τμήματος Αλιείας στο Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της αλιείας και γενικά την ορθολογιστική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. 


Το 2000, το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), λόγω της σημαντικής ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας σ΄ όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών