Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΝομοθεσίαHide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]01. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟ01. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Κεφ. 135 - Ο περί Αλιείας Νόμος (2849,61 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 170/90 - Τροποποιητικός (1019,74 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 22(Ι)94 - Τροποποιητικός (301,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 102(Ι)2000 - Τροποποιητικός (2194,17 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 61(Ι)/2001 - Τροποποιητικός ( τέλη αδειών αλιείας) (52,37 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 106(Ι)2004- Τροποποιητικός (3603,01 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν 29(Ι)2016_ Τροποποιητικός (211,01 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 63(Ι)2005 - Τροποποιητικός (49,79 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 132(Ι)2007 - Τροποποιητικός (333,9 Kb)
Open Acrobat Reader File N. 29(I)/2016 - Τροποποιητικός (185,55 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]02. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Κ02. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 273/90 - Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 (7371,68 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 145/91 - Τροποποιητικοί (741,77 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 94/94 - Τροποιητικοί (1124,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 194/2000 - Τροποποιητικοί (3875,38 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 453/2004 - Τροποποιητικοί (4358,91 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 354/2005 - Τροποποιητικοί (2678,03 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 524/2005 - Απόφαση Διευθυντή (καθορισμός ωρών για τοποθέτηση δικτύων) (37,59 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 284/2007 - Τροποποιητικοί (άδειες αλιείας σε υδατοφράκτη) (109,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 103/2008 - Απόφαση Διευθυντή (απαγορεύσεις δικτύων) (86,87 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 376/2008 - Απόφαση Διευθυντή (χρήση δικτύων) (118,35 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 465/2008 - Διάταγμα (πεδίο βολής Ζύγι) (124,8 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 32/2009 - Τροποποιητικοί (96,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 382/2009 - Τροποποιητικοί (εγκατάσταση Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού) (160,06 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 70/2011 - Απόφαση Διευθυντή (άνοιγμα ματιών δικτύων) (29,1 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 70/2011 - Απόφαση Διευθυντή ( άνοιγμα ματιών δικτύων) (29,1 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 1/2012 - Διάταγμα (κλειστές περίοδοι αλιείας για τράτες βυθού στις θαλάσσιες περιοχές Ακρωτήριο Πωμός εως Ακρωτήριο Αρναούτης και Δεκέλειας εως Κάππαρης (53,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 215/2012 - Αντικατάσταση Κανονισμού 10Α των βασικών Κανονισμών (100,83 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 489/2014 - Περί Απαγόρευσης Αλιείας και Διέλευσης Σκαφών Διάταγμα ( Θαλάσσια Περιοχή Γεροσκήπου) (212,44 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 220/2015 - Διάταγμα (τεχνητός ύφαλος Αγίας Νάπας) (686,53 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 55.2017 - Απόφαση Διευθυντή (Δίκτυα Μαρίδας) (605,43 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 66/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Περιοχή Μπάνια Πάφου (236,05 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 445/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας (699,85 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 403/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ''Δασούδι'' Λεμεσός (451,09 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 404/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Παραλιμνίου (461,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 47/2018 - (Απόφαση Διευθυντή - Δίκτυα Μαρίδας) (489,61 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 73/2018 - Διάταγμα (Απαγόρευση αλιείας Ζηνοβία / Αφαλάτωση Λάρνακας) (717,29 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 115/2018 - Διάταγμα Κάβο Γκρέκο (883,86 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 234/2018 (Διάταγμα Διέλευση Σκαφών Λάρα) (279,29 Kb)
Open Acrobat Reader File ΚΔΠ 28/2019 - Το περί απαγόρευσης της Αλιείας και της Δειέλευσης Σκαφών στη θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας (1102,97 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 28/2019 - Διάταγμα Θαλασσινές Σπηλιές Πέγεια (1099,8 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]03. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩ03. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File N. 171/90 - Νόμος που προνοεί για τη ρύθμιση, διαχείριση και λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων (76,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 177(Ι)2003 - Τροποποιητικός (71,7 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 64(Ι)2010 - Τροποποιητικός (15,24 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]04. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚ04. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 223/93 - Διάταγμα/ Κήρυξη Αλιευτικών Καταφυγίων (1076,89 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 83/94 (2046,24 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 160/94 - Δικαιώματα χρήσης (944,55 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 855/2003 - Τροποποιητικοί (τέλη ελλιμενισμού) (54,81 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 857/2003 - Τροποποιητικοί (εξώδικη ρύθμιση) (75,3 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 270/2006 - Τροποποιητικοί (δικαιώματα χρήσης) (21,98 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 279/2010 - Κήρυξη αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου (26,13 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 391/2010 - Κήρυξη αλιευτικού καταφυγίου Παλιό Λιμάνι Λεμεσού (35,87 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 228/2013 - Κήρυξη αλιευτικών καταφυγίων Πάφου και Λατσιού (44,87 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]05. Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ05. Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 117(Ι)2000 (3455,53 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν.189(Ι)2002 - Τροποποιητικός (225,8 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν.181(Ι)2010 - Τροποποιητικός (26,46 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]06. ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛ06. ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π.274/2000 (93,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 533/2002 (1587,45 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 911/2003 - Τροποποιητικοί (41,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 248/2010 - Τροποποιητικοί (144,78 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]07. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣ07. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 161(Ι)2002 (106,97 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 201/2004 (52,12 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 68(Ι)2004 - Τροποποιητικός (73,71 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]08. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙ08. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π.346/2006 - Διάταγμα (59,47 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]09. Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕ09. Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Κεφ. 146 - Ο περί Σπογγαλιείας Νόμος (70,84 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]10. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Ν10. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 63(Ι)2004 - Νόμος που προνοεί για την κήρυξη της συνορεύουσας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας (46,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 64(Ι)2004 - Νόμος που προνοεί για τη διακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από την Κυπριακή Δημοκρατία (72,26 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 18(Ι)2011 - Ο περί Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμος του 2010 (447,91 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]11. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝ11. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 - Θέσπιση Κοινοτικού Συστήματος ελέγχου και τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (943,39 Kb)
Open Acrobat Reader File Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για τη θεσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 1224/2009 (3237,51 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]12.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ12.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 103/2012 - 1ο Διάταγμα 2012 (τέλη που καταβάλλονται από εισαγωγείς κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων εισαγωγών από τρίτες χώρες) (48,93 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 269/2013 - 3ο Διάταγμα 2013 ( Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων Αγοραστών (316,59 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 292/2016 - Δαπάνες Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων και Συσκευών Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αναφοράς Πληροφοριών (ERS) (38,89 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 354/2018 - Διάταγμα 2018 ( Σύστημα Συσσώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) (114,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 56/2013 - Τέλη παρουσίας επιθεωρητών και ύπαρξη παρατηρητή σε Ενωσιακά σκάφη (53,98 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]13.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ13.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 412/2008 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 2η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (878,66 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 134(Ι)2006 - Νόμος που προνοεί για την εφαρμογή Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας (1087,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π171/2016 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 11η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (648,79 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 126/2007 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας - 1η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (300,41 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 183(Ι)2013 - Νόμος που τροποποιεί τον προνοεί των περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας (529,38 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 138/2009 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 3η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (240,68 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 82/2015 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 10η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (676,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 52/2014 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 9η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (454,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 68/2013 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 8η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (113,97 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 344/2012 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 7η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (214,36 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 213/2009 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 4η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (127,15 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 30/2010 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 5η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (142,28 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 220/2011 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 6η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (160,93 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 72/2018 -Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 13η Τροποποίηση του Νόμου (679,73 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 323/2017 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 12η Τροποποίηση του Νόμου (642,07 Kb)


Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Λαγοκέφαλος

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

thalassia stratigiki

Thalassia epistimoniki ereuna

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Δημόσια διαβούλευση

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

survey

prolipsi pirkagion

Ενημέρωσε με

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

MELTEMI

ERS

LIFE EUROTURTLES

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας

3rd International Congress Volos

RECONNECT

perikiprou