Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΝομοθεσίαHide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]01. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟ01. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Κεφ. 135 - Ο περί Αλιείας Νόμος (2849,61 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 170/90 - Τροποποιητικός (1019,74 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 22(Ι)94 - Τροποποιητικός (301,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 102(Ι)2000 - Τροποποιητικός (2194,17 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 61(Ι)/2001 - Τροποποιητικός ( τέλη αδειών αλιείας) (52,37 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 106(Ι)2004- Τροποποιητικός (3603,01 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν 29(Ι)2016_ Τροποποιητικός (211,01 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 63(Ι)2005 - Τροποποιητικός (49,79 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 132(Ι)2007 - Τροποποιητικός (333,9 Kb)
Open Acrobat Reader File N. 29(I)/2016 - Τροποποιητικός (185,55 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]02. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Κ02. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 273/90 - Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 (7371,68 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 145/91 - Τροποποιητικοί (741,77 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 94/94 - Τροποιητικοί (1124,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 194/2000 - Τροποποιητικοί (3875,38 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 453/2004 - Τροποποιητικοί (4358,91 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 354/2005 - Τροποποιητικοί (2678,03 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 524/2005 - Απόφαση Διευθυντή (καθορισμός ωρών για τοποθέτηση δικτύων) (37,59 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 284/2007 - Τροποποιητικοί (άδειες αλιείας σε υδατοφράκτη) (109,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 103/2008 - Απόφαση Διευθυντή (απαγορεύσεις δικτύων) (86,87 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 376/2008 - Απόφαση Διευθυντή (χρήση δικτύων) (118,35 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 465/2008 - Διάταγμα (πεδίο βολής Ζύγι) (124,8 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 32/2009 - Τροποποιητικοί (96,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 382/2009 - Τροποποιητικοί (εγκατάσταση Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού) (160,06 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 70/2011 - Απόφαση Διευθυντή (άνοιγμα ματιών δικτύων) (29,1 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 70/2011 - Απόφαση Διευθυντή ( άνοιγμα ματιών δικτύων) (29,1 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 1/2012 - Διάταγμα (κλειστές περίοδοι αλιείας για τράτες βυθού στις θαλάσσιες περιοχές Ακρωτήριο Πωμός εως Ακρωτήριο Αρναούτης και Δεκέλειας εως Κάππαρης (53,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 215/2012 - Αντικατάσταση Κανονισμού 10Α των βασικών Κανονισμών (100,83 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 489/2014 - Περί Απαγόρευσης Αλιείας και Διέλευσης Σκαφών Διάταγμα ( Θαλάσσια Περιοχή Γεροσκήπου) (212,44 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 220/2015 - Διάταγμα (τεχνητός ύφαλος Αγίας Νάπας) (686,53 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 55.2017 - Απόφαση Διευθυντή (Δίκτυα Μαρίδας) (605,43 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 66/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Περιοχή Μπάνια Πάφου (236,05 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 445/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας (699,85 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 403/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ''Δασούδι'' Λεμεσός (451,09 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 404/2017 - Διάταγμα Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Παραλιμνίου (461,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 47/2018 - (Απόφαση Διευθυντή - Δίκτυα Μαρίδας) (489,61 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 73/2018 - Διάταγμα (Απαγόρευση αλιείας Ζηνοβία / Αφαλάτωση Λάρνακας) (717,29 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 115/2018 - Διάταγμα Κάβο Γκρέκο (883,86 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 234/2018 (Διάταγμα Διέλευση Σκαφών Λάρα) (279,29 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 28/2019 - Διάταγμα Θαλασσινές Σπηλιές Πέγεια (1099,8 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 72/2019 Απόφαση Διευθυντή - Δίκτυα Μαρίδας (606,49 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 258/2019 - Το περί Απαγόρευσης της Αλιείας στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ, του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα Διάταγμα του 2019 (999,71 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]03. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩ03. Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File N. 171/90 - Νόμος που προνοεί για τη ρύθμιση, διαχείριση και λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων (76,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 177(Ι)2003 - Τροποποιητικός (71,7 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 64(Ι)2010 - Τροποποιητικός (15,24 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]04. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚ04. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 223/93 - Διάταγμα/ Κήρυξη Αλιευτικών Καταφυγίων (1076,89 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 83/94 (2046,24 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 160/94 - Δικαιώματα χρήσης (944,55 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 855/2003 - Τροποποιητικοί (τέλη ελλιμενισμού) (54,81 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 857/2003 - Τροποποιητικοί (εξώδικη ρύθμιση) (75,3 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 270/2006 - Τροποποιητικοί (δικαιώματα χρήσης) (21,98 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 279/2010 - Κήρυξη αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου (26,13 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 391/2010 - Κήρυξη αλιευτικού καταφυγίου Παλιό Λιμάνι Λεμεσού (35,87 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 228/2013 - Κήρυξη αλιευτικών καταφυγίων Πάφου και Λατσιού (44,87 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]05. Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ05. Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 117(Ι)2000 (3455,53 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν.189(Ι)2002 - Τροποποιητικός (225,8 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν.181(Ι)2010 - Τροποποιητικός (26,46 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]06. ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛ06. ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π.274/2000 (93,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 533/2002 (1587,45 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 911/2003 - Τροποποιητικοί (41,52 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 248/2010 - Τροποποιητικοί (144,78 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]07. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣ07. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 161(Ι)2002 (106,97 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 201/2004 (52,12 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 68(Ι)2004 - Τροποποιητικός (73,71 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]08. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙ08. ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π.346/2006 - Διάταγμα (59,47 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]09. Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕ09. Ο ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Open Acrobat Reader File Κεφ. 146 - Ο περί Σπογγαλιείας Νόμος (70,84 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]10. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Ν10. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Open Acrobat Reader File Ν. 63(Ι)2004 - Νόμος που προνοεί για την κήρυξη της συνορεύουσας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας (46,84 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 64(Ι)2004 - Νόμος που προνοεί για τη διακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από την Κυπριακή Δημοκρατία (72,26 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 18(Ι)2011 - Ο περί Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμος του 2010 (447,91 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]11. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝ11. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Open Acrobat Reader File Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 - Θέσπιση Κοινοτικού Συστήματος ελέγχου και τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (943,39 Kb)
Open Acrobat Reader File Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για τη θεσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 1224/2009 (3237,51 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]12.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ12.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 103/2012 - 1ο Διάταγμα 2012 (τέλη που καταβάλλονται από εισαγωγείς κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων εισαγωγών από τρίτες χώρες) (48,93 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 269/2013 - 3ο Διάταγμα 2013 ( Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων Αγοραστών (316,59 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 292/2016 - Δαπάνες Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων και Συσκευών Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αναφοράς Πληροφοριών (ERS) (38,89 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 56/2013 - Τέλη παρουσίας επιθεωρητών και ύπαρξη παρατηρητή σε Ενωσιακά σκάφη (53,98 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 354/2018 - Διάταγμα 2018 ( Σύστημα Συσσώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) (114,84 Kb)
Hide details for [<img src=../clear.gif border=0 width=5 height=1>][<span class="text2"><b>]13.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ13.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 412/2008 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 2η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (878,66 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 134(Ι)2006 - Νόμος που προνοεί για την εφαρμογή Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας (1087,02 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π171/2016 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 11η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (648,79 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 52/2014 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 9η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (454,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 68/2013 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 8η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (113,97 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 213/2009 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 4η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (127,15 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 82/2015 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 10η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (676,72 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 30/2010 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 5η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (142,28 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 126/2007 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας - 1η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (300,41 Kb)
Open Acrobat Reader File Ν. 183(Ι)2013 - Νόμος που τροποποιεί τον προνοεί των περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας (529,38 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 344/2012 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 7η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (214,36 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 138/2009 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 3η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (240,68 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π. 220/2011 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 6η Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου (160,93 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 72/2018 -Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 13η Τροποποίηση του Νόμου (679,73 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 323/2017 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 12η Τροποποίηση του Νόμου (642,07 Kb)
Open Acrobat Reader File Κ.Δ.Π 81/2019 - Διάταγμα - Ο περί της εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα αλιείας Νόμος του 2006 - 14η Τροποποίηση του Νόμου (705,5 Kb)


Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

MELTEMI

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας