ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αλιευτικοί Πόροι


    Ο Τομέας Αλιευτικών Πόρων του ΤΑΘΕ έχει ως κύρια αποστολή την προστασία και αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της συμβολής της αλιείας στην εγχώρια παραγωγή ψαριών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών ψαράδων. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός πηγάζει και εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόνοιες και κανονισμούς της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συλλογής/ανάλυσης βιολογικών, αλιευτικών και οικονομικών δεδομένων που αφορούν την Αλιεία και την Αλιευτική έρευνα. Επιπρόσθετα, οι Λειτουργοί του Τομέα Αλιευτικών Πόρων, συμμετέχουν στις διάφορες διεθνείς ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή και προώθηση των στρατηγικών στόχων του Τομέα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και των διεθνών κανονισμών. Παράλληλα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει το ΤΑΘΕ.    Ο Τομέας Αλιευτικών Πόρων υποδιαιρείται σε 4 κλάδους:


- Κλάδος Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αλιείας
- Κλάδος Εκτίμησης Αλιευτικών Αποθεμάτων
- Κλάδος Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αλιευτικών Εφαρμογών
- Κλάδος Προσφορών και Οικονομικών Διεργασιών
- Επισκόπηση Αλιευτικού Τομέα της Κύπρου
- ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών