ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υδατοκαλλιέργεια


    Ο Τομέας Υδατοκαλλιέργειας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση του Κυπριακού Τομέα Υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων ούτως ώστε η βιομηχανία να μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού όπως διαμορφώνονται τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά προσφέροντας άριστης ποιότητας προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών.


Γενικά - Κυπριακή Υδατοκαλλιέργεια
Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια
Υδατοκαλλιέργεια Γλυκού Νερού
Έρευνα
Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020
Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας στη διατροφή μας.
Παραγωγή Κυπριακών Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας
Απασχόληση στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας
Κυπριακές Εταιρείες / Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας
Φωτογραφικό Υλικό
Χρήση Ξενικών Ειδών στην Υδατοκαλλιέργεια
Ραδιοφωνική Εκπομπή ''Ώρα της Υπαίθρου'': Κυπριακή Υδατοκαλλιέργεια
Μελέτη Χωροθέτησης Ζωνών Υδατοκαλλιέργειας
Διαβούλευση- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για χωροθέτηση των περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - VIDEO

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών