ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μελέτες / Εκθέσεις- Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης Παράκτιων Υδάτων της Κύπρου υπό το άρθρο 8 της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά ( ΟΠΥ/2000/60/ΕΚ)
- Τελική Έκθεση για το Πρόγραμμα Προστασίας των Χελώνων -2018

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών