Λογότυπο Τμήματος Μετεωρολογίας

Δήλωση προσβασιμότητας για το Διαδικτυακό Τόπο του Τμήματος Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας δεσμεύεται να διασφαλίσει την ψηφιακή προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία του χρήστη για όλους και εφαρμόζουμε τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας.

Μέτρα για την υποστήριξη της προσβασιμότητας

Λαμβάνουμε τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού μας Τόπου:

 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας ως μέρος της δήλωσης της αποστολής μας.
 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην εσωτερική πολιτική μας.
 • Ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στις πρακτικές μας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
 • Διορισμός Λειτουργού για θέματα προσβασιμότητας ή/και επιτρόπου διοικήσεως.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες. Καθορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, and Επίπεδο AAA. Ο Διαδικτυακός μας Τόπος συμμορφώνεται μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συμμορφώνεται μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δε συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Ανατροφοδότηση

Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος Μετεωρολογίας. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας.

 • Αριθμός τηλεφώνου: +357 22802934
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: metservice@dom.moa.gov.cy
 • Διεύθυνση επισκέπτη: Λεωφόρος Νίκης 28, 1086 Λευκωσία
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Μετεωρολογίας, 1418 Λευκωσία
 • Twitter: @CyMeteorology

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σχόλια εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Συμβατότητα με τους φυλλομετρητές και τους υποστηρικτές τεχνολογίας

Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τους με τους υποστηρικτές τεχνολογίας και με τις δύο τελευταίες εκδόσεις κυρίων φυλλομετρητών.

Στον Internet Explorer 10, 11 και στις παλαιότερες Φυλλομετρητές, ορισμένες πτυχές του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν έχει σχεδιαστεί για τον Internet Explorer 9 και παλαιότερες εκδόσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να δουλέψει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή και υποστηρικτή τεχνολογίας ή plugins που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται για/ σε συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται.

Περιορισμοί

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας εάν παρατηρήσετε ένα θέμα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί:

 • Javascript: Στην περίπτωση που το Javascript είναι απενεργοποιημένο στους φυλλομετρητές, τα πιο κάτω δε λειτουργούν σωστά (δεν εμφανίζονται) στο Διαδικτυακό Τόπο:
  1. Εναλλασσόμενες Εικόνες (Carousel)
  2. Αναζήτηση

Προσέγγιση αξιολόγησης

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αξιολόγησε ενδοτμηματικά την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού του Τόπου.

Επίσημα παράπονα

Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην ανατροφοδότηση προσβασιμότητας και να προτείνουμε μια λύση εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής εγκρίνει τη διαδικασία εκτέλεσης του νόμου 50(Ι)/2019. Συγκεκριμένα, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στη Λεωφόρο Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία — Κύπρος ή/και στο info@dmrid.gov.cy.

Στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Νόμου 50(Ι)/2019, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας προς τον Επίτροπο Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη διεύθυνση https://eforms.mof.gov.cy/eforms/eforms.nsf/complaintformombudsman_gr/complaintformombudsman_gr?OpenForm.

Επίσημη έγκριση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας έχει εγκριθεί από:

 1. Το Τμήμα Μετεωρολογίας
 2. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ημερομηνία

Η δήλωση αυτή δημιουργήθηκε στις 3 Μαρτίου 2022 με τη χρήση του εργαλείου W3C Accessibility Statement Generator.

Η δήλωση αυτή μεταφράστηκε στις 3 Μαρτίου 2022.

Back to Top