Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Περιβάλλοντος

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μετεξέλιξη της πρώην Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1981. Ο πρώτος Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίστηκε το 1992 ο κ. Νίκος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Αντωνίου μέχρι το τέλος 2009. Η μετατροπή της Υπηρεσίας σε Τμήμα πραγματοποιήθηκε το 2010 και ο διορισμός του Διευθυντή Τμήματος έγινε στις 3 Μαρτίου 2011.

Η πρόκληση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαταράξει συθέμελα τους περιβαλλοντικούς θεσμούς της Κύπρου. Πέραν των 250 νομοθετημάτων έχουν υιοθετηθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου τα οποία δημιουργούν ισχυρά θεμέλια περιβαλλοντικής πολιτικής και υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την διατήρηση και όπου χρειάζεται τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διπλό ρόλο στους περιβαλλοντικούς θεσμούς του τόπου. Ο ένας αφορά θέματα που εμπλέκονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα, όπου διαδραματίζει ρόλο συντονιστή ενώ σε θέματα δικής του αρμοδιότητας έχει και συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό ρόλο, καθότι εφαρμόζει σειρά νομοθεσιών και περικλείει σειρά θεματικών ενοτήτων όπως αυτές φαίνονται στο διάγραμμα.

Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετήθηκαν λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σημείο επαφής και υλοποιεί τις πρόνοιες πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον και εμπλέκεται επίσης στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης, (MAP).

Εβδομάδα EU Ecolabel / EU Ecolabel Week, 29/11-5/12/2014

24/11/2014

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, EU Ecolabel με τίτλο «Εβδομάδα EU Ecolabel / EU Ecolabel Week» από τις 29 Νοεμβρίου 2014 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημόσια Διαβούλευση για τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (21.11.2014- 26.12.2014)

21/11/2014

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση για τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (18.11.2014-23.12.2014)

19/11/2014

Το Τμήμα Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για: Α) Προσχέδιο Κανονισμών «Οι περί Αποβλήτων (Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2014-2020) Κανονισμοί του 2014» και Β) Προσχέδιο Κανονισμών «Οι περί Αποβλήτων (Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2014 έως 2020) Κανονισμοί του 2014» .


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------