Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Περιβάλλοντος

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μετεξέλιξη της πρώην Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1981. Ο πρώτος Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίστηκε το 1992 ο κ. Νίκος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Αντωνίου μέχρι το τέλος 2009. Η μετατροπή της Υπηρεσίας σε Τμήμα πραγματοποιήθηκε το 2010 και ο διορισμός του Διευθυντή Τμήματος έγινε στις 3 Μαρτίου 2011.

Η πρόκληση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαταράξει συθέμελα τους περιβαλλοντικούς θεσμούς της Κύπρου. Πέραν των 250 νομοθετημάτων έχουν υιοθετηθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου τα οποία δημιουργούν ισχυρά θεμέλια περιβαλλοντικής πολιτικής και υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την διατήρηση και όπου χρειάζεται τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διπλό ρόλο στους περιβαλλοντικούς θεσμούς του τόπου. Ο ένας αφορά θέματα που εμπλέκονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα, όπου διαδραματίζει ρόλο συντονιστή ενώ σε θέματα δικής του αρμοδιότητας έχει και συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό ρόλο, καθότι εφαρμόζει σειρά νομοθεσιών και περικλείει σειρά θεματικών ενοτήτων όπως αυτές φαίνονται στο διάγραμμα.

Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετήθηκαν λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σημείο επαφής και υλοποιεί τις πρόνοιες πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον και εμπλέκεται επίσης στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης, (MAP).

Διαγωνισμός εκστρατείας ενημέρωσης (εβδομάδα EU Ecolabel)

18/12/2014

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού του διαγωνισμού ο οποίος διεξήχθηκε στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης "Εβδομάδα Eu Ecolabel"


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εβδομάδα EU Ecolabel – (29/11/2014-5/12/2014)

10/12/2014

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η Εβδομάδα EU Ecolabel (Ecolabel Week), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, από τις 29 Νοεμβρίου 2014 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2014.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αλλαγή αρμόδιας αρχής, Κ.Δ.Π. 526/2014

05/12/2014

Αλλαγή αρμοδιοτήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------