Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Περιβάλλοντος

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μετεξέλιξη της πρώην Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1981. Ο πρώτος Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίστηκε το 1992 ο κ. Νίκος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Αντωνίου μέχρι το τέλος 2009. Η μετατροπή της Υπηρεσίας σε Τμήμα πραγματοποιήθηκε το 2010 και ο διορισμός του Διευθυντή Τμήματος έγινε στις 3 Μαρτίου 2011.

Η πρόκληση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαταράξει συθέμελα τους περιβαλλοντικούς θεσμούς της Κύπρου. Πέραν των 250 νομοθετημάτων έχουν υιοθετηθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου τα οποία δημιουργούν ισχυρά θεμέλια περιβαλλοντικής πολιτικής και υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την διατήρηση και όπου χρειάζεται τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διπλό ρόλο στους περιβαλλοντικούς θεσμούς του τόπου. Ο ένας αφορά θέματα που εμπλέκονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα, όπου διαδραματίζει ρόλο συντονιστή ενώ σε θέματα δικής του αρμοδιότητας έχει και συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό ρόλο, καθότι εφαρμόζει σειρά νομοθεσιών και περικλείει σειρά θεματικών ενοτήτων όπως αυτές φαίνονται στο διάγραμμα.

Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετήθηκαν λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σημείο επαφής και υλοποιεί τις πρόνοιες πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον και εμπλέκεται επίσης στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης, (MAP).Περιφερειακό Συνέδριο Ε.Ε. - Κύπρος - Αειφόρος Ανάπτυξη - Φίλοι του Ακάμα

01/08/2014

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Διευθύντρια Έργου σας προσκαλούν στο συνέδριο που διοργανώνουν με τίτλο “Περιφερειακό Συνέδριο Ε.Ε. - Κύπρος - Αειφόρος Ανάπτυξη - Φυσικοί Πόροι Ακάμα”


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Παράταση

28/07/2014

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνέχεια της συνάντησης που έγινε στη Λευκωσία στις 9 Ιουλίου, 2014 στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Προσχέδιο Μέτρων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ανακοινώνει την παράταση υποβολής απόψεων από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 2014.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερίδα ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE «Δράση για το Κλίμα»

22/07/2014

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδιοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης για το Πρόγραμμα LIFE «Δράση για το Κλίμα».


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------