Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι η οχληρία που παρατηρήθηκε με έντονες οσμές, επιβεβαιώνεται μετά από διερεύνηση με τα Ηνωμένα ΄Εθνη ότι προέρχεται από τις κατεχόμενες περιοχές της βορειοδυτικής πλευράς της Λευκωσίας, όπου τοποθετήθηκαν κτηνοτροφικά απόβλητα προερχόμενα κυρίως από αγελαδοτροφεία σε μεγάλη έκταση και ποσότητα.

Η οχληρία εντάθηκε και λόγω της θερμοκρασιακής δομής της κατώτερης ατμόσφαιρας (θερμοκρασιακή αναστροφή) η οποία επικρατούσε τις μέρες αυτές, 10 και 11 Ιουνίου.

Το θέμα έτυχε διερεύνησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος με τα Ηνωμένα ΄Εθνη τις τελευταίες δύο μέρες και με τη συνεργασία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Τμήμα Περιβάλλοντος
16 Ιουνίου 2020