Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με τη λειτουργία του και τα μέτρα που ρυθμίζουν την επικοινωνία με το κοινό από 16.3.2020 μέχρι 16.4.2020.
Όλα τα μέτρα έχουν κύριο σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και λειτουργών της υπηρεσίας.
    1. Αναστέλλονται όλες οι συνεδριάσεις είτε με βάση τις νομοθεσίες είτε άλλες διμερείς συναντήσεις με το προσωπικό του Τμήματος.
    2. ΄Ολες οι παραλαβές αιτήσεων, αδειών και εντύπων ή άλλης αλληλογραφίας, θα γίνονται στο ισόγειο Τμήματος, στα Κεντρικά Γραφεία [Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 - Έγκωμη – Λευκωσία] από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. καθημερινά.
    3. Στα Επαρχιακά Γραφεία δεν θα γίνεται παραλαβή, εντύπων, αιτήσεων κλπ. μέχρι τις 16.4.2020,
    4. Οι ανανεώσεις των πιστοποιητικών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων θα γίνουν μετά τις 16.4.2020 και θα δοθεί παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου 2020,
    5. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα του προσωπικού για επικοινωνία.


Από τη Διεύθυνση
Τμήμα Περιβάλλοντος
16.3.2020