Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2020

Ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2020

Η ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος
2020, που γίνεται με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2019 και την καταβολή του 10% του αρχικού τέλους καταχώρησης, λόγω πανδημίας παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ανανεώνονται τα πιστοποιητικά και θα διαγράφεται η καταχώρηση από το αρχείο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για εκ νέου καταχώρηση στο αρχείο και θα καταβάλλεται το αρχικό τέλος καταχώρησης και όχι το 10% αυτού.

Τμήμα Περιβάλλοντος
1η Ιουλίου 2020