Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ,
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.